Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDoko, Enis
dc.contributor.editorBulgen, Mehmet
dc.date.accessioned2021-03-16T13:26:40Z
dc.date.available2021-03-16T13:26:40Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBulgen, M. ve Doko, E. (Ed.). (2021). Güncel kelam tartışmaları - II. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1400
dc.description.abstractİslâm dininin akaid esaslarını sistemleştirmek, muhtevalarını açıklamak ve inkârcılara karşı savunmak üzere tedvin edilmiş bulunan kelâm ilmi, ilk zamanlar bu görevini, daha çok Kur’an ve hadisler çerçevesinde ve Arapçanın sağladığı imkânlarla yapıyordu. Aralarında Hasan el-Basrî (ö. 110/728), Zeyd b. Ali (ö. 122/740), Ca‘fer es-Sâdık (ö. 148/765), Ebû Hanîfe (ö. 150/767) gibi alimlerin yer aldığı dönemin ileri gelenleri itikadi konularda detaylara girmiyor, bid’atçıların görüşlerini aklî ve ilmî delillerle değil, çoğunlukla naklî delillerle reddediyorlardı. Yazdıkları risaleler geniş ve kapsamlı değildi ancak o günün Müslümanlarını bilgilendirmede, zihin ve ruhlarını tatmin etmede yeterli idi...en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınlarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_US
dc.subjectİslâm Dinien_US
dc.subjectKelamen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.titleGüncel kelam tartışmaları - IIen_US
dc.typebooken_US
dc.description.versionBirinci basımen_US
dc.departmentİHÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-9021-6021en_US
dc.ihuauthorid0000-0001-9021-6021en_US
dc.relation.ihupublicationcategory188en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthorDoko, Enis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record