Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBulut, Sefa
dc.date.accessioned2021-02-17T12:09:02Z
dc.date.available2021-02-17T12:09:02Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBulut, S. (2021). Televizyon ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkileri ve yapılması gerekenler. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, (6)1, 1-12.en_US
dc.identifier.issn2651-379X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36657/ihcd.2021.74
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1369
dc.description.abstractTelevizyon ve sosyal medya artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu medya organlarının çok sayıda faydasının yanında zararları da bulunmaktadır. Bunlar en çok çocukları etkilemekte ve onları için zararlı sonuçlar oluşturmaktadır. Bunu ailelerin tek başına engellemesi mümkün değildir. O nedenle, okulların ve sağlık kuruluşlarının medya eğitimine önem vermesi ve bu konuda duyarlılık geliştirmesi önemlidir. Medyanın zararlı etkileri ancak ulusal düzeyde bir koruma ile önleme programı ve politikası olursa etkili olabilecektir. Buradan hareketle vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin ulusal düzeyde bir farkındalık oluşturarak, hükümetler üzerinde oluşturacağı baskı yoluyla politika değişimine gitmeleri sağlanmalıdır. Diğer yandan, televizyon kanalları, sosyal medya platformları ve eğlence endistürüsün tümü de sorumlu davranmaya teşvik edilmeli ve baskı yapılmalıdır. Bu, toplumsal düzeyde bir halk sağlığı sorunudur o nedenle toplumdaki herkesi ve toplumun her katmanını ilgilendiren bir sorun olarak ele alınmalıdır.en_US
dc.description.abstractTelevision and social media become an inseparable part of our daily lives. Even though these media organs have many beneficial effects, there are also many harmful effects on children. They may influence children in a very negative way and have many harmful consequences. The families are ill-equipped to deal with this problem and only they can effectively deal with the issue. Therefore, it is important for schools and health institutions to put an emphasis on media education and develop public awareness about that. The harmful effects of the media can only be stopped if there is a national policy for prevention and protection from it. Hence, citizens and non-profit organizations can create a nationwide awareness, which by doing that they should be able to put pressure on the government and prompt a policy change. On the other hand, television channels and social media providers should be encouraged and pressured to behave responsibly. This constitutes a social and public health problem so that should be considered an interest of everyone and every segment of society.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİbn Haldun Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Medya Kullanımıen_US
dc.subjectÇocuklar ve Televizyonen_US
dc.subjectÇocuklar ve Sosyal Medyaen_US
dc.subjectSosyal Medyanın Yıkıcı Etkilerien_US
dc.subjectUse of Social Mediaen_US
dc.subjectChildren and Televisionen_US
dc.subjectChildren and Social Mediaen_US
dc.subjectHarmful Effects of Social Mediaen_US
dc.titleTelevizyon ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkileri ve yapılması gerekenleren_US
dc.title.alternativeThe effects of television and social media on children and what we need to doen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-2622-4390en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage12en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-2622-4390en_US
dc.relation.ihupublicationcategory235en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBulut, Sefa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record