Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHarman, Ömer Faruk
dc.contributor.authorLevent, Şeyma
dc.date.accessioned2021-02-03T17:36:18Z
dc.date.available2021-02-03T17:36:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationLevent, Şeyma (2020). Augustinus'un teslis anlayışı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1358
dc.description09.06.2021 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.en_US
dc.descriptionYÖK Tez No: 653991en_US
dc.description.abstractHıristiyanlık'ın ihtilaflı olan fakat aynı zamanda da temelini oluşturan Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun tanrısallığını ifade eden teslis öğretisi üçüncü ve dördüncü yüzyıllarda şekillenmeye başlamış bir öğretidir. Teslis fikri her ne kadar doğrudan Hıristiyanlıkla ilişkilendirilse de Hıristiyanlık öncesi toplumlarda da üçlü tanrılar; tek bedende üç kafa taşıyan tanrılar veya tek bir kafada üç yüz taşıyan tanrılar olarak açığa çıkmıştır. Kutsal Kitap'ta da izi sürülen teslis ancak çıkarımsal bir yolla elde edilmiştir çünkü ne Eski Ahitte ne de yeni Ahitte kelime ya da doktrin olarak mevcut değildir. Hıristiyanlığın temel taşı olan teslisin tarihsel gelişim süreci beraberinde konsiller tarihinin oluşumunu da getirmiştir. Bu çalışmada üçüncü ve dördüncü yüzyıllarda şekillenmeye başlamış teslis doktrinini anlamak için, günümüz Batı Hıristiyanlığının ilk evresini oluşturmuş olan Aziz Augustinus'un teslisi anlamada izlediği yolu ve kullandığı yöntemi araştırdım. Dördüncü yüzyıl Kapadokya babaları olarak bilinen Kayseriye piskoposu Basil, Nazianus'lu Gregory ve Nyssalı Gregor'un geliştirdikleri "öz" (Gr. ousia) ve "şahsî varlık" (Gr. hypostasis) gibi bazı teolojik ve ontolojik kavramlar teslis anlayışı üzerinde etkili olmuştur ve Augustinus da bu kavramları kendi anlayış çerçevesine yerleştirmiştir. Dolayısıyla Augustinus kendinden önceki teslis öğretisini anlamaya ve beraberinde getirdiği problemleri de analoji yöntemini kullanarak aşmaya çalışmıştır. Bu tezin amacı teslisin tarihsel gelişimini inceleyerek problem-çözüm aşamasını Batı Hıristiyanlığının dönüm noktası olmuş olan Aziz Augustinus'un yöntemi üzerinden anlamaya çalışmak ve Hıristiyanlığın gelişiminde felsefenin etkisini araştırmaktır.en_US
dc.description.abstractThe Trinity doctrine, which expresses the divinity of the Father, Son and Holy Spirit, which is controversial of Christianity but also forms its basis, is a doctrine that began to take shape in the third and fourth centuries. Although the idea of the Trinity is primarily associated with Christianity, in pre-Christian societies it had also emerged as triple gods, gods with a single head or gods with three faces in a single head. The Trinity traced in the Bible was obtained only inferentially because it does not exist as word or doctrine in either the Old Testament or the New Testament. The development process of the Trinity, which is the cornerstone of Christianity, brought the formation of the history of councils with it. In this study, in order to understand the doctrine of the Trinity, which began to take shape in the third and fourth centuries, I tried to examine the way and method used by Saint Augustine, who formed the first phase of Western Christianity. Some theological and ontological concepts such as "essence" (Gr. Ousia) and "person" (Gr. Hypostasis), Augustine placed these concepts in his own understanding. Therefore, Augustinus tried to understand the Trinity doctrine before him and to overcome the problems it brought with it by using the method of analogy. The aim of this thesis is to examine the historical development of the Trinity, to understand the problem-solution phase through the method of Saint Augustine, which has been the turning point of Western Christianity, and to investigate the effect of philosophy in the development phase of Christianity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectPhilosophyen_US
dc.subjectAnalojien_US
dc.subjectAugustinusen_US
dc.subjectÖzen_US
dc.subjectTeslisen_US
dc.subjectAnalogyen_US
dc.subjectAugustineen_US
dc.subjectEssenceen_US
dc.subjectTrinityen_US
dc.titleAugustinus'un teslis anlayışıen_US
dc.title.alternativeAugustine's theory of trinityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Din Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage77en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorLevent, Şeyma


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record