Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçükural, Önder
dc.contributor.authorMashael, Fatemah
dc.date.accessioned2021-02-03T17:36:13Z
dc.date.available2021-02-03T17:36:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMashael, F. (2020). An exploratory study of women's involvement in new age spirituality in Turkey. (Unpublished master's thesis). Ibn Haldun University Alliance of Civilization Institute, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1346
dc.descriptionYÖK Tez No: 643140en_US
dc.description.abstractYeni çağ spiritüelliğine ve özellikle bu akımlarda karşılaştığımız cinsiyetler arası uçurum bir çok araştırmacının ilgisini çekmektedir. Bu çalışma bu fenomen içerisindeki kadın hakimiyetinin dinamiklerini daha detaylı araştırma ve açıklama çabasının girişimiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye'de kadınlar spiritüel arayışların bütünlükçü ortamında (holistic milieu) (Heelas ve Woodhead, 2005) erkekleri sayıca geride bırakmakta ve hem katılımcı hem de uygulayıcı olarak son derece aktif bir pozisyonda bulunmaktadır. Yapılan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelere ve katılımcı gözlemlere göre bu çalışma, 'Yeni Çağ' spiritüelliğinin yeni bir kültür, arayış ve hatta bir emek pazarı olarak kadınlara imkan ve tecrübe tanıdığını göstermektedir. Bu imkan ve tecrübeler onları 'içsel olarak' özgürleştirmekte ve güçlendirmektedir. Bu tez aynı zamanda Yeni Çağ spiritüelliğinin 'eril' ve 'organize olmuş' dinlerin tersine 'dişil' ve 'doğaçlanmış' bir dinselliğin tezahürü olduğunu ileri sürmektedir. Yeni Çağ Spiritüelliği kadınların ifade tercihlerine ve modlarına uygun düşen bir dişil spiritüellik olmasının yanı sıra kadınların öznel spiritüel tecrübelerine de öncelik tanımaktadır. Yeni Çağ spiritüelliği dişil değerlere ve niteliklere öncelik veren ataerkillik sonrası (post-patriarchal) bir paradigmadır. Bu bakış açısıyla tezim hem kadınların Yeni Çağ spiritüelliğiyle olan tecrübeleri konusundaki anlayışımıza hem de bir bütün olarak Yeni Çağ spiritüelliği hakkındaki bakış açımıza katkıda bulunmaktadır.en_US
dc.description.abstractIncreasing attention is being paid generally to New Age spirituality and precisely to the gender gap that exists within it. This study attempts to explore and explain further the dynamics behind the preponderance of women within this phenomenon. In Turkey, women outnumber men in the 'holistic milieu' (Heelas and Woodhead, 2005) and are highly active both as participants and as practitioners. Based on interviews and participant observation the study shows that 'New Age' as a culture, a spirituality and even as a labour market provides women with experiences and opportunities which liberate and 'innerly' empower them. This thesis also claims that New Age spirituality is a manifestation of a 'feminine' 'improvised' religiosity which contrasts with 'masculine' 'organized' religions. New Age spirituality is a feminine spirituality which fits women's preferences and modes of expression while also giving primacy to their subjective spiritual experiences. It is a post-patriarchal paradigm which gives precedence to feminine values and qualities. Through this perspective my thesis not only contributes to our understanding of women's experiences in New Age spirituality but also to our perspective on New Age spirituality as a whole.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectAnthropologyen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectSociologyen_US
dc.subjectDişilen_US
dc.subjectDişil Spiritüelliğien_US
dc.subjectİçsel Olarak Güçlenmeen_US
dc.subjectKadın Deneyimlerien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectYeni Çağ Spiritüelliği Feminine Spiritualityen_US
dc.subjectInner-Empowermenten_US
dc.subjectNew Age Spiritualityen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectThe Feminineen_US
dc.subjectWomen Experiencesen_US
dc.titleAn exploratory study of women's involvement in new age spirituality in Turkeyen_US
dc.title.alternativeTürkiye'de kadınların yeni çağ spiritüelliğine katılımı üzerine bir araştırma çalışmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage95en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorMashael, Fatemah


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record