Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKalın, İbrahim
dc.contributor.authorSalim, S M Toha
dc.date.accessioned2021-02-03T17:36:10Z
dc.date.available2021-02-03T17:36:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSalim, S. M. T. (2020). Husserlian phenomenology as a critique of empiricist methodology in history. (Unpublished master’s thesis). Ibn Haldun University School of Graduate Studies, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1340
dc.description30.04.2021 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.en_US
dc.descriptionYÖK Tez No: 651980en_US
dc.description.abstractTarihçiler, tarih disiplinini deneyci metodoloji ile bağdaştırmaktadır ve böylece pozitivist tutum tarihsel araştırmaya hakim olmaktadır. Öte yandan fenomenolojik gelenek içindeki filozoflar ve bu tarzdaki daha sonraki araştırmalar, tarih disiplininin teorik yönünü sıklıkla metafizik perspektiften tartışmışlardır ve bu nedenle, fenomenolojinin tarihin epistemolojik boyutuna ilişkin potansiyelleri keşfedilmemiş olarak kalmıştır. Bu araştırma, fenomenolojik geleneğin tarih disiplininin epistemolojik yönüne ilişkin kapsamını, ilgisini ve potansiyellerini Husserlci fenomenoloji perspektifinden baskın deneyci metodolojiyi eleştirerek ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bunun için, önceki araştırmalardan farklı olarak, bu çalışma analizine ve deneycilik eleştirisine hem Comte'un pozitivizmini hem de Mill'in psikolojizmini dahil etmektedir. Bu araştırma, Husserl'in saf mantık, bilinç ve yaşam dünyası kavramına iki büyük eserinden (Mantıksal Araştırmalar ve Kriz) yaklaşmakta ve bunları tarih disiplininin teorisi ve metodolojisi ile ilişkilendirmektedir. Araştırma, deneyciliğin tarihsel tecrübe anlayışımızı sınırladığını göstermekte ve fenomenolojinin tarih disiplininin altında yatan temelleri aydınlatabileceğini ve tarihsel araştırmanın kapsamını genişletebileceğini savunmaktadır.en_US
dc.description.abstractHistorians associate the discipline of history with empiricist methodology and thus positivist attitude dominates historical research. On the other hand, philosophers in the phenomenological tradition and later researches in that genre have often discussed and debated the theoretical aspect of the discipline of history from a metaphysical perspective and hence the potentials of phenomenology with regards to the epistemological dimension of history has remained unexplored. This study aims at demonstrating the scope, relevance, and potentials of phenomenological tradition with regards to the epistemological aspect of the discipline of history from the perspective of Husserlian phenomenology by critiquing the dominant empiricist methodology. To investigate that, unlike previous works, this study incorporates both Comte's positivism and Mill's psychologism in its analysis and critique of empiricism. It draws on Husserl's concept of pure logic, consciousness and intentionality, and life-world from his two major works Logical Investigations and Crisis and relates with the theory and methodology of the discipline of history. The research demonstrates that empiricism limits our understanding of the historical experience and argues that phenomenology can elucidate the underlying foundations of the discipline of history and widen the scope of historical research.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectPhilosophyen_US
dc.subjectFenomenolojien_US
dc.subjectHusserlen_US
dc.subjectPozitivizmen_US
dc.subjectDeneyciliken_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectMetodolojien_US
dc.subjectPhenomenologyen_US
dc.subjectHusserlen_US
dc.subjectPositivismen_US
dc.subjectEmpiricismen_US
dc.subjectHistoryen_US
dc.subjectMethodologyen_US
dc.titleHusserlian phenomenology as a critique of empiricist methodology in historyen_US
dc.title.alternativeTarih disiplininde deneyci metodolojinin bir eleştirisi olarak Husserl'in fenomenolojisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage58en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSalim, S M Toha


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record