Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGümüş, Nihat
dc.contributor.authorBaba, Murtala Mustapha
dc.date.accessioned2021-02-03T17:36:09Z
dc.date.available2021-02-03T17:36:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBaba, M. M. (2020). The impact of world gold prices on the stock market indices of emerging markets: A panel data analysis. (Unpublished master’s thesis). Ibn Haldun University School of Graduate Studies, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1338
dc.descriptionYÖK Tez No: 652660en_US
dc.description.abstractUluslararası finansal piyasaların entegrasyonu ve finansal ve ekonomik değişkenler arasındaki bağlantıların, politika yapıcıları bu değişkenlerin bazılarının davranışları üzerinde politikalar aracılığıyla etkili ve kontrol etmeye ve yatırımcılar da bilinçli yatırım kararları almak için teşvik etmiştir. Bu değişkenler arasında borsalarda işlem gören hisse senetleri bulunmaktadır. Ekonomide hayati bir işlev görür ve kolayca alıp satılabilir. Bu nedenle, diğer ekonomik ve mali değişkenlerle olan ilişkisinin bilinmesi ve bu doğrultuda bilinçli kararlar verilmesi elzemdır. Bu çalışmada, 01/2004-12/2019 dönemi için gelişmekte olan 19 ekonomi ülkesinin altın, döviz, enflasyon, faiz oranları ve borsa endekslerine ilişkin aylık veriler, bağımlı bir değişken olarak hisse senedi ile olan ilişkisini araştırmak için kullanılmıştır. Analiz için dinamik panel ARDL modeli kullanılmıştır. Sonuçlar hisse senedi endeksleri, altın, döviz, enflasyon ve faiz oranları arasında uzun vadeli bir ilişki olduğunu göstermiştir. Uzun vadede enflasyon ve faiz oranları oldukça önemli katsayılara sahip. Hem enflasyon hem de faiz oranları hisse senedi fiyatları ile negatif bir ilişkiye sahiptir. Altın ve döviz kurunun uzun vadede hisse senedi endeksleri üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Ancak kısa vadede enflasyon dışında tüm değişkenler anlamlıdır. Portföy teorisi kısa vadede geçerliyken, geleneksel teori uzun vadede geçerlidir. Altın, uzun vadede bir riskten korunma veya çeşitlendirme işlevi görmez, ancak kısa vadede hisse senetleri için bir çeşitlendirici görevi görür, enflasyon yalnızca uzun vadeli hisse senedi fiyatları üzerinde etkilidir. Faiz getiren varlıklar hem kısa hem de uzun vadede hisse senetlerine alternatif bir yatırım merkezi olarak işlevi görür.en_US
dc.description.abstractThe integration of international financial markets and linkages between financial and economic variables have instigated policymakers to try to influence and exercise control over the behavior of some of these variables through policies and investors to make informed investment decisions. Among such variables are stocks that are traded on stock markets. It performs a vital function in the economy and is easily tradeable. It is therefore prudent that its relationship with other economic and financial variables be known for making informed decisions. This research employed monthly data on gold, exchange, inflation, interest rates, and stock market indexes of 19 emerging economy countries for the period 01/2004-12/2019 to scrutinize the relationship between them with stock as a dependent variable. The dynamic panel ARDL model is employed for the research. The results showed the presence of a long-term relationship between stock indices, gold, exchange, inflation, and interest rates. In the long-term, inflation and interest rates are having highly significant coefficients. Both inflation and interest rates have a negative relationship with stock prices. Gold and exchange rate do not have any significant impact on stock indices in the long-term. However, in the short term, with the exception of inflation, all the variables are significant. Traditional theory holds in the long-term whilst in the short-term, portfolio theory holds. Gold does not serve as a hedge nor a diversifier in the long-term but serves as a diversifier for stocks in the short-term, inflation only has an impact on stock prices in the long-term and interest-bearing assets serve as an alternative investment hub to stocks both in the short and long-term.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomien_US
dc.subjectEconomicsen_US
dc.subjectFinansal Piyasalaren_US
dc.subjectHisse Endeksien_US
dc.subjectAltınen_US
dc.subjectEnflasyonen_US
dc.subjectGelişen Piyasalaren_US
dc.subjectARDLen_US
dc.subjectFinancial Marketsen_US
dc.subjectStock Indexen_US
dc.subjectGolden_US
dc.subjectInflationen_US
dc.subjectEmerging Marketsen_US
dc.titleThe impact of world gold prices on the stock market indices of emerging markets: A panel data analysisen_US
dc.title.alternativeDünya altın fiyatlarının gelişmekte olan piyasaların hisse senedi endeksleri üzerindeki etkisi: Bir panel veri analizien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage89en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBaba, Murtala Mustapha


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record