Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEren, Senem
dc.contributor.authorMert, Elif Bestenigar
dc.date.accessioned2020-11-13T09:14:13Z
dc.date.available2020-11-13T09:14:13Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationMert, E. B. (2020).Examining the prevalence and profile of depression, anxiety and stress in an Australian clinical setting. (Unpublished master’s thesis). Ibn Haldun University School of Graduate Studies, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1275
dc.description.abstractDepresyon, anksiyete ve stres, kişilerin yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen ruh sağlığı problemleridir. Bu çalışmanın amacı, 10 yıl boyunca toplanmış klinik arşivde yaşları 7 ile 77 arasında değişen, 490 Avustralyalı örneklemin depresyon, anksiyete ve stres yaygınlıklarını ve profillerini değerlendirmektir. Hastalar, kabul formu ve kişilerin depresyon, anksiyete ve stres seviyelerini ölçen DASS ölçeği ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmada 281 (57.3%) kadın, 209 (42.7%) erkek katılımcı bulunmaktadır. Veri setinde, depresyon, anksiyete ve stres yaygınlıkları normalin dışında yüksek bulunmuştur. 50 yaş altında, çocuk sahibi, depresyon geçmişi, düşük sosyo-ekonomik durumu, Doğu Akdeniz kültüründen, düşük eğitim ve meslek grubu ve Hristiyanlık veya İslam dini mensubu olan kişilerin şiddetli veya aşırı şiddetli seviyede depresyon yaşama ihtimallerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Anksiyete için ise kadın olmanın, depresyon geçmişine sahip olmanın, düşük eğitim ve meslek grubunda olmanın, Doğu Akdeniz kültüründen olmanın ve Hristiyanlık veya İslam dini mensubu olmanın şiddetli veya aşırı şiddetli seviyede anksiyete yaşama ihtimali olduğunu göstermektedir. Son olarak stres sonuçları, evli olmanın, depresyon geçmişine sahip olmanın, düşük eğitim ve meslek grubunda olmanın ve dini inanca sahip olmamanın kişileri şiddetli veya aşırı şiddetli seviyede stres yaşamaya yatkın olduğu bulunmuştur. Araştırma sonuçları literatür ile kısmî olarak desteklenmektedir. Sonuç olarak demografik faktörler depresyon, anksiyete ve stres ile ilişki olduğundan kişilerin yaygınlık ve profillemeleri çıkartılabilmiştir. Hem yaygınlıklarının hem de profillerinin değerlendirilmiş olması, bu hastalıkların yükünü anlamayı sağlar, terapi ve danışmanlık gibi sağlık hizmetlerinin sağlanmasını destekler.en_US
dc.description.abstractDepression, anxiety, and stress are mental health problems that negatively affect individuals’ quality of life. This study aims to evaluate the prevalence and profile of depression, anxiety, and stress based on clinical archival data collected in 10 years, and encompassing 490 Australian based sample, aging from 17 to 77 years old. Patients were assessed with in-take forms and DASS which measured depression, anxiety, and stress levels of individuals. In this study, 281 (57.3%) of the participants were female and 209 (42.7%) were male. In the dataset, the prevalence of depression, anxiety and stress was found to be unusually high. It was identified that people who are being under the age of 50, having children, having a previous history of depression, having a low socio-economic condition, being from an Eastern Mediterranean culture, having a low level of education and occupation and believing in Christianity or Islam are more likely to experience severe or extremely severe levels of depression. In anxiety, results showed that being a female, having a previous history of depression, having a low level of education and occupation, being from an Eastern Mediterranean culture and believing in Christianity or Islam, increased probability of experiencing severe or extremely severe anxiety symptoms. Lastly, stress results indicated that being married, having a previous history of depression, having a low education and occupation levels and being non-religious made individuals become more likely to experience severe or extremely severe levels of stress. Results of the present study can be partially supported by the literature review. It is concluded that the prevalence and profile of depression, anxiety and stress can be obtained because demographic factors are related to mental health problems. Both prevalence and profile provide an understanding of the burden of these diseases, and support the provision of health services like therapy, and counselling.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnksiyeteen_US
dc.subjectAvustralyaen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectKlinik Arşiven_US
dc.subjectStresen_US
dc.subjectYaygınlıken_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectAustraliaen_US
dc.subjectClinical Archiveen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectPrevalenceen_US
dc.subjectStressen_US
dc.titleExamining the prevalence and profile of depression, anxiety and stress in an Australian clinical settingen_US
dc.title.alternativeAvustralya klinik örnekleminde depresyon, anksiyete ve stresin yaygınlığının ve profillerinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorMert, Elif Bestenigar


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record