Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBellican, Cüneyt
dc.date.accessioned2020-09-24T12:34:56Z
dc.date.available2020-09-24T12:34:56Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBellican, C. (2020). İşyeri kirası sözleşmelerinde Covid 19 salgınının kira bedeli ödeme borcuna etkisi. Çalışkan, Y. B. Gümrükçüoğlu, Ö. F. Erol, A. Dülger, G. A. Yakacak, Ö. F. Kafalı (Ed.), Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu : Bildiri Tam Metin Kitabı (29 - 30 Mayıs 2020) içinde (385-423. ss.). İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları.en_US
dc.identifier.isbn9786050690538
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1233
dc.description.abstractİşyeri kirası sözleşmeleri, salgının etkisinin en çok hissedildiği ve tartışıldığı sözleşme türlerinden biri haline gelmiştir. İşyeri kirası sözleşmeleri, sadece çatılı işyerlerinden ibaret değildir; çatılı olmayan iş yerlerini de konu alır. 7226 Sayılı Yasanın Geçici 2. maddesinde, işyeri kirası sözleşmelerine yönelik olarak, 01.03.2020- tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek kira bedellerinin ödenememesinin fesih ve tahliye sebebi oluşturmayacağı düzenleme altına alınmıştır. Hüküm, kiracının, kira bedelini ödeme borcunu ortadan kaldırmamaktadır. Kiracının bedel ödeme borcu bağlamında en çok gündeme gelen hüküm/kavram TBK md.138 aşırı ifa güçlüğüdür. Çalışmamızda hükümde yer alan şartlara değinildikten sonra işyeri kirası özelinde değerlendirmeler yapılacaktır. Covid 19 salgınının işyeri kiralarında kiracının bedel ödeme borcuna etkisi ele alınırken, kiraya verenin kiralananı sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir şekilde bulundurma borcu bakımından da değerlendirmelerde bulunulacaktır. Kiraya verenin borcu bakımından, ayıptan doğan sorumluluk, sürekli ifa imkansızlığı, geçici ifa imkansızlığı, kısmi ifa imkansızlığı kavramları salgın bağlamında ele alınacaktır.en_US
dc.description.abstractWorkplace leasing agreement has become a contract type where the impact of the pandemic is felt and discussed intensively. Workplace leasing agreements cover both roofed and unroofed workplaces. Provisional article 2 of the Code numbered 7226 states with regard to workplace leasing agreements that if the lessee cannot pay the rentals due between 1.3.2020 and 30.6.2020 this would not constitute a ground for termination and eviction during that period. However, this provision does not remove the lessee’s obligation to pay the rental. Hardship as envisaged in article 138 of the TCO is the most debated provision/concept with regard to lessee’s obligation to pay rental. The requirements laid down in the article will be presented and assessments will be made with regard to workplace leasing agreements. In consequence, while considering the impact of COVID-19 pandemic on the lessee’s obligation to pay rental, assessments will also be made with regard to the lessor’s obligation to keep the leased place in a convenient condition for the purposes of the lease. With regard to lessor’s obligation, the concepts of warranty against defects, perpetual impossibility, temporal impossibility and partial impossibility will be examined within the context of pandemic.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesi Yayınlarıen_US
dc.relation.ispartofKoronavirüs döneminde güncel hukuki meseleler sempozyumu : Bildiri Tam Metin Kitabı 29 - 30 Mayıs 2020en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşyeri Kira Sözleşmesien_US
dc.subjectKira Bedelien_US
dc.subjectSalgın Hastalıken_US
dc.subjectSözleşmenin Uyarlanmasıen_US
dc.subjectAşırı İfa Güçlüğüen_US
dc.subjectGeçici İfa İmkansızlığıen_US
dc.subjectAyıba Karşı Tekeffülen_US
dc.subjectBorçlu Temerrüdüen_US
dc.subjectÖdemezlik Defien_US
dc.subjectWorkplace Leasing Agreementen_US
dc.subjectRentalen_US
dc.subjectPandemicen_US
dc.subjectAdaptation of the Contracten_US
dc.subjectHardshipen_US
dc.subjectTemporal Impossibility of Performanceen_US
dc.subjectWarranty Against Defectsen_US
dc.subjectDebtor’s Defaulten_US
dc.subjectDefence of Non-Paymenten_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.titleİşyeri kirası sözleşmelerinde Covid 19 salgınının kira bedeli ödeme borcuna etkisien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentİHÜen_US
dc.identifier.startpage385en_US
dc.identifier.endpage423en_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorİbn Haldun Üniversitesi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record