Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGümüş, Nihat
dc.contributor.authorSultan, Ambreen
dc.date.accessioned2020-08-06T14:03:24Z
dc.date.available2020-08-06T14:03:24Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2020-02-03
dc.identifier.citationSultan, A. (2020). Finance-inequlity nexus in emerging countries. (Unpublished master’s thesis). Ibn Haldun University School of Graduate Studies, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1198
dc.description.abstractThis study intends to empirically test the relationship between financial development and income inequality in advanced emerging and secondary emerging countries. To study the impact of financial development on income inequality, we cover five bank-based and market-based dimensions of financial development that are access, depth, efficiency, stability, and liberalization. We use a panel of 20 countries for the time period between 2000-2017 and estimate the empirical model by employing dynamic panel data method of Generalized Method of Moments (GMM). Our findings suggest that only one dimension of bank-based financial development namely depth is significant in reducing income inequality. In case of stock market-based financial development three dimensions namely depth, efficiency, and stability are important to alleviate income inequality. We also find strong support for income inequality reducing impact of financial liberalization. We conclude that, in our sample of emerging countries, stock market-based financial development plays a more significant and effective role in abridging income inequality than the bank-based financial development.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, ileri düzey gelişmekte olan ve ikincil düzeyde gelişmekte olan ülkelerde finansal gelişme ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi ampirik olarak test etmeyi amaçlamaktadır. Burada, finansal gelişimin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisini incelemek amacıyla erişim, derinlik, verimlilik, istikrar ve liberalleşme olmak üzere, finansal gelişmenin banka tabanlı ve piyasa tabanlı beş boyutu ele alınmaktadır. Bu çalışmada, 20 ülkenin 2000-2017 yılları arasındaki sürecinden oluşan bir panel kullanılmış olup Genelleştirilmiş Momentler Metodu’nun (GMM) dinamik panel veri yöntemini kullanarak ampirik model öngörülmeye çalışılmıştır. Bulgular, banka tabanlı finansal gelişimin sadece bir boyutunun; “derinliğin” gelir eşitsizliğini azaltmada önemli olduğunu göstermektedir. Borsa tabanlı finansal gelişme durumunda ise gelir eşitsizliğini azaltmak için derinlik, verimlilik ve istikrar gibi üç boyut önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, mali liberalleşmenin gelir eşitsizliğini azaltmada önemli bir rol oynadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, gelişmekte olan ülkeler örneğinde, borsa tabanlı finansal gelişmenin, gelir eşitsizliğini azaltmada, banka tabanlı finansal gelişmeden daha önemli ve etkili bir role sahip olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBanking System Developmenten_US
dc.subjectEmerging Countriesen_US
dc.subjectGeneralised Method of Momentsen_US
dc.subjectIncome Inequalityen_US
dc.subjectStock Market Developmenten_US
dc.subjectBankacılık Sistemi Geliştirmeen_US
dc.subjectBorsa Geliştirmeen_US
dc.subjectGelir Eşitsizliğien_US
dc.subjectGelişmekte Olan Ülkeleren_US
dc.subjectGenelleştirilmiş Momentler Yöntemien_US
dc.titleFinance-inequlity nexus in emerging countriesen_US
dc.title.alternativeGelişmekte olan ülkelerde finans- eşitsizlik ilişkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSultan, Ambreen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record