Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaplan, Ahmet
dc.contributor.authorAsfour, Nafie
dc.date.accessioned2020-08-06T14:01:45Z
dc.date.available2020-08-06T14:01:45Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-12-16
dc.identifier.citationAsfour, N. (2019). Role of blockchain and smart contracts in transforming social contracts. (Unpublished master’s thesis). Ibn Haldun University School of Graduate Studies, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1194
dc.description.abstractTechnology is entering every part of our daily life leading to integration with all aspects of modern society. Social sciences research is not an exception of this role. The fourth revolution is intertwined in the process we do research. In this thesis, two models are designed based on blockchain and smart contract technology to solve the current problems in the existing traditional models. Those traditional models proved to have certain problems including being inflexible and having so many parties involved the network. The new model provided by this thesis is built upon blockchain and smart contract technology. Therefore, those networks have the benefits of being more flexible and having less parties involved in the network. the first case is a crowdfunding network, we have examined a traditional crowdfunding and developed a similar one based on blockchain and smart contracts technology to overcome the drawbacks of the existing network. the second case is a marriage contract network where we built a network similar to the traditional one but has the ability to remove the burden of wasting time and effort. Finally, both cases are compared based on the change in structure and functions of each party in the network. We have seen some changes in terms of structure between the two networks, however, the main change came in the functions of each party and the removal on unnecessary ones in the network which is expected to reduce the transaction cost.en_US
dc.description.abstractTeknoloji, günlük hayatımızın her bölümüne, modern toplumun tüm yönleriyle entegre olarak giriyor. Sosyal bilimlerin de bundan istisna olması mümkün değildir. Dördüncü sanayi devrimi ile teknoloji ve sosyal bilimler bağlantılı araştırmalar iç içe geçmiş durumdadır. Bu tezde, mevcut geleneksel modellerde karşılaşılan sorunları çözmek için blok zincir ve akıllı sözleşme teknolojisine dayalı modeller tasarlanarak kitlesel fonlama ve evlilik sözleşmesi alanlarına uygulanmıştır. Geleneksel modellerin; esnek olmaması ve çok fazla paydaşın sistem içerisinde yer alması nedeniyle verimsiz olması gibi bazı problemlere sahip olduğu belirlenmiştir. Bu tezde, yeni model blockchain ve akıllı sözleşme teknolojisi kullanılmış, böylece modelin daha esnek olması ve sisteme dahil olan bileşenlerin azalması avantajlarından faydalanılmıştır. İlk modelde geleneksel kitle fonlaması işlemleri incelenmiş ve mevcut ağın dezavantajlarının üstesinden gelmek için blok zincir ve akıllı sözleşmeler teknolojisine dayanan benzer bir yöntem geliştirilmiştir. İkinci uygulamada ise, geleneksel evlilik sözleşmesinin akıllı sözleşme teknolojisi kullanılarak, zaman ve harcanacak çaba açısından daha efektif bir yöntem geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda, her iki uygulamada da bütün bileşenlerin işlevleri karşılaştırılmış ve geleneksel ve akıllı sözleşmeler arasındaki değişiklikler tespit edilmiştir. Bulgu olarak, akıllı sözleşmelerin; paydaşların çalışma şeklinde değişiklik gerektirdiği, işlem maliyetini düşürdüğü ve daha az işlem ile sonuç alınmasını mümkün kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBlockchainen_US
dc.subjectMarriage Contractsen_US
dc.subjectSmart Contractsen_US
dc.subjectAkıllı Sözleşmeleren_US
dc.subjectBlok Zincirien_US
dc.subjectEvlilik Sözleşmelerien_US
dc.titleRole of blockchain and smart contracts in transforming social contractsen_US
dc.title.alternativeSosyal sözleşmelerin dönüşümünde blokzinciri ve akıllı sözleşmelerin rolüen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAsfour, Nafie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record