Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYaslıçimen, Faruk
dc.date.accessioned2020-05-29T15:25:23Z
dc.date.available2020-05-29T15:25:23Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationYaslıçimen, F. (2020). Biz Osmanlı değil miyiz? Şii Nureddin ve İbrahim’in sürgünden dönüş mücadelesi. F. Yaşa (Der.), İmparatorluğun Öteki Yüzleri : Toplumsal Hiyerarşi Ve Düzen Karşısında Sıradan Hayatlar içinde (245-268 ss.). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.en_US
dc.identifier.isbn9786057685049
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1170
dc.description.abstract1894 yılının Haziran ayında Babıâli’den Bağdat Vilayetine gönderilen bir yazıda Hılle’den 68 imzayla Arapça bir dilekçe gönderildiği ve söz konusu dilekçede Caferilerden beş kişinin Bağdat Vilayeti’nde adaletsiz bir muameleye maruz kaldığının yazıldığı belirtiliyordu. Babıâli, konu hakkında vilayet idaresinden izahat beklemekteydi. Dilekçede 1894 yılında vuku bulan ve uluslararası yankılan da olan Samarra Vakıası esnasında Şiilerin yaşadığı mağduriyetten bahsediliyordu. Öyle ki, imza sahipleri önce Samarra müftüsünü Şiiler aleyhindeki hakaret ve kışkırtmalarından dolayı sancak mutasarrıfına şikâyet etmiş ve bu durumu vilayet merkezine de telgraf çekerek bildirmişlerdi. Ardından Bağdat Valiliği, Hılle Kaymakamlığı’ndan konunun araştırılmasını istedi. Bunun üzerine Hılle kaymakamı müftüyü şikâyet eden dilekçeye imza veren beş kişiyi hükümet konağına çağırdı. İddiaya göre bu kişiler hakarete ve işkenceye uğramış, tutuklanarak şehir merkezinde cümle âleme teşhir edilmişlerdi. Yüzlerine kömür tozu ve çamur sürülerek merkeplere bindirilmiş ve önlerinde davulcu ve zurnacılar, sağ ve sol yanlarında zaptiyeler eşliğinde çarşı pazar dolaştırılmışlardı. Dahası, ahalinin bunları dövmesi için kalabalık yerlerde duraklanmış ve bu kişiler Hılle’nin dışına kadar bu vaziyette çıkartılmışlardı...en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKoç Üniversitesi Yayınlarıen_US
dc.relation.ispartofİmparatorluğun Öteki Yüzleri : Toplumsal Hiyerarşi Ve Düzen Karşısında Sıradan Hayatlaren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOsmanlı İmparatorluğuen_US
dc.subjectŞii Mezhebien_US
dc.subjectŞii Nureddin ve İbrahimen_US
dc.subjectSürgünen_US
dc.subjectHasan Refik Paşaen_US
dc.titleBiz Osmanlı değil miyiz? Şii Nureddin ve İbrahim’in sürgünden dönüş mücadelesien_US
dc.typebookParten_US
dc.departmentİHÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-4798-7282en_US
dc.identifier.startpage245en_US
dc.identifier.endpage268en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-4798-7282en_US
dc.relation.ihupublicationcategory191en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap Bölümü - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthorYaslıçimen, Faruk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record