Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMorgül, Ebru
dc.date.accessioned2020-05-29T12:18:12Z
dc.date.available2020-05-29T12:18:12Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationMorgül, E. (2020). Dini psikoloji: Malezya örneği. Y. Turan (Ed.), Din Psikolojisi: Güncel Durum Analizi içinde (249-258 ss.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.en_US
dc.identifier.isbn9786254020223
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1164
dc.description.abstractMalezya’da bir dini psikoloji yaklaşımı olarak İslami Psikolojinin gelişiminin incelendiği bu bölüm, büyük ölçüde Amber Haque ve Khairol A. Masuan’ın (2002) Religious psychology in Malaysia (Malezya’da Dini Psikoloji) başlıklı makalesi temel alınarak, güncel gelişmeler ışığında hazırlanmıştır. Malezya’nın kültürel ve dini alt yapısı bağlamında psikolojinin yerel kültüre adaptasyonu sürecinde psikolojinin İslamileştirilmesi çabalarının tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Bu bağlamda, 90’lı yıllardan günümüze Malezya’da İslami Psikoloji ile ilgili seçilmiş yayınlar, seminer ve konferanslar ve bu konferanslarda ele alınan ana temalar incelenmiştir. Ek olarak, Malezya’da din psikolojisine yönelik tutumlar ele alınmış ve bu alanla ilgili ölçek geliştirme çabaları ve güncel örnek yayınlar sunulmuştur. Son olarak güncel gelişmeler tartışılmış, teorik çalışmalardan öteye giden uygulamaya dönük çabalardaki artış vurgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis chapter, based chiefly on the article Religious Psychology in Malaysia by Amber Haque and Khairol A. Masuan (2002), reviews the development of Islamic psychology in Malaysia, as a religious psychology approach in the light of recent developments. Historical progress in attempts to Islamize psychology is discussed within the context of adapting psychology to the indigenous culture and religious background of Malaysia. Selected publications, seminar and conferences held in Malaysia related to Islamic psychology from 90’s to today, and main themes in those conferences are reviewed. In addition, attitudes towards psychology of religion in Malaysia are discussed, and works on developing relevant scales and selected recent publications are presented. The chapter concludes by presenting discussions of recent developments suggesting increased attempts in applications going beyond theoretical works.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNobel Akademik Yayıncılıken_US
dc.relation.ispartofDin Psikolojisi: Güncel Durum Analizien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectDin Psikolojisien_US
dc.subjectMalezyaen_US
dc.subjectAnalizen_US
dc.subjectİslami Psikolojien_US
dc.subjectPsikolojinin İslamileştirilmesien_US
dc.subjectYerel Psikolojien_US
dc.subjectReligious Psychologyen_US
dc.subjectIslamic Psychologyen_US
dc.subjectIslamization of Pscychologyen_US
dc.subjectIndigenous Psychologyen_US
dc.subjectMalaysiaen_US
dc.titleDini psikoloji: Malezya örneğien_US
dc.typebookParten_US
dc.departmentİHÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-8298-5784en_US
dc.identifier.startpage249en_US
dc.identifier.endpage258en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-8298-5784en_US
dc.relation.ihupublicationcategory191en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap Bölümü - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthorMorgül, Ebru


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record