Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUysal, Burcu
dc.date.accessioned2020-05-29T11:14:49Z
dc.date.available2020-05-29T11:14:49Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationUysal, B. (2020). Psikoterapide eğitim ve standardizasyon için bir örnek: Almanya’daki psikoterapi sistemi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi.en_US
dc.identifier.issn2636-8765
dc.identifier.issn2146-9490
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1163
dc.description.abstractAlmanya’da yasal sağlık sigortası hizmetlerinin önemli bir parçası olan psikoterapiye dair tüm detayların belirlenmesi ve süreç içerisindeki düzenlemelerin oturması yaklaşık 50 yılda bugünkü halini almıştır. Sürecin başlangıcı 1967 yılında tıp doktorlarının psikoanalitik yönelimli psikoterapiyi yasal sigorta kapsamında uygulaması kabul edilebilir. Daha sonra en somut diğer büyük adım 1999 yılında Psikoterapi Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle atılmıştır. Kanunun yürürlüğe girmesiyle ruh sağlığı alanında çalışan herhangi bir uzman kendisini ‘psikoterapist’ olarak adlandıramaz. Çünkü ‘psikoterapistlik’ Almanya’da ‘doktorluk’ gibi yasal açıdan korunan bir meslek grubu haline gelmiştir. Tıp doktoru psikoterapistlerin yanısıra, psikolog psikoterapistler ve çocuk ve ergen psikoterapistleri de yasal sigorta kapsamında hizmet vermeye başlamıştır. Psikoterapi sistemine dair, psikoterapi eğitiminin içeriği, mesleki uygulamadaki standartlar, psikoterapi hizmetinin kalitesini veya uygulamaya dair prosedürel süreçlerin kontrolünü sağlayan mekanizmalara değinilecektir.en_US
dc.description.abstractThe determination process of all details and the establishment of regulations regarding psychotherapy, which is an important part of legal health insurance services in Germany, has taken its present form in about 50 years. It can be accepted that the process started in 1967 with the application of psychoanalytic oriented psychotherapy within the scope of legal insurance. Later, the most concrete step was taken in 1999 with the Psychotherapy Law entering into force. Any specialist in the field of mental health cannot call himself a ‘psychotherapist’ with the enforcement of this law because ‘psychotherapist’ has become a legally protected profession group like ‘doctor’ in Germany. In addition to the medical doctor psychotherapists, psychologist psychotherapists and child and adolescent psychotherapists have also started to provide services under legal insurance. In this review, the psychotherapy system, the content of psychotherapy education, the standards in professional practice, the quality of psychotherapy service or the mechanisms that provide the control of the procedural processes regarding the implementation process will be mentioned.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAssociation for Cognitive and Behavioral Psychotherapiesen_US
dc.relation.ispartofBilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikoterapien_US
dc.subjectAlmanyadaki Psikoterapi Sistemien_US
dc.subjectPsikoterapi Eğitimien_US
dc.subjectPsikoterapi Kanunuen_US
dc.subjectYasal Sağlık Sigortası Kapsamında Psikoterapi Hizmetien_US
dc.subjectPsychotherapyen_US
dc.subjectPsychotherapy System in Germanyen_US
dc.subjectPsychotherapy Educationen_US
dc.subjectPsychotherapy Lawen_US
dc.subjectPsychotherapy Service within the scope of Legal Health Insuranceen_US
dc.titlePsikoterapide eğitim ve standardizasyon için bir örnek : Almanya’daki psikoterapi sistemien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0202-2655en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-0202-2655en_US
dc.relation.ihupublicationcategory187en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorUysal, Burcu
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5455/JCBPR.108366en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record