Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSüruri, Ahmet
dc.date.accessioned2020-05-14T12:08:28Z
dc.date.available2020-05-14T12:08:28Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationSüruri, A. (2019). Taşköprizade ve Miftâhu’s-Saâde’si. İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu, İstanbul, 20-21 Aralık 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1130
dc.description.abstractİslâm düşünürleri çeşitli dönemlerde bilimlerin konularını (mevzu) ve gayelerini (maksat) birbirinden ayırmak, konular ile gayelerin aralarındaki ilişkileri belirlemek üzere bilimleri tasnif etme yoluna gitmişlerdir. On altıncı yüzyıl düşünürlerinden Taşköprîzade Ahmed Efendi (ö.1561), ilimler tarihi ve tasnifiyle ilgili biyo-bibliyografik ve ansiklopedik eseri olan Miftâhu’s-Saâde adlı çalışmasında, klasik dönemdeki aklî-naklî şeklindeki ikili tasnif kriterinden farklı olarak varlığın mertebelerini dikkate alarak geliştirdiği bir sistemi kullanmıştır. Özetleyecek olursak, var olanlar dört mertebede tezahür eder: Fizik (aynî), zihin (zihnî), dil (lafzî, lisanî) ve yazı (hattî, kitabî). Fizikte var olan (vücud-i aynî) nesnenin gerçekliğini (hakîkatü’ş-şey), zihinde var olan (vücud-i zihnî) nesnenin suretini (sûretü’ş-şey), dilde var olan (vücud-i lisanî) nesnenin adını (ismü’ş-şey), yazıda var olan (vücud-i hattî) nesnenin adının resmini (suretü’l-ism) verir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu, 20-21 Aralık 2019en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectTaşköprîzadeen_US
dc.subjectMiftâhu's-Saâdeen_US
dc.subjectBilimler Tasnifien_US
dc.titleTaşköprizade ve Miftâhu’s-Saâde’sien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentİHÜ, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-1491-3452en_US
dc.ihuauthorid0000-0003-1491-3452en_US
dc.relation.ihupublicationcategory198en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSüruri, Ahmet


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record