Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Fatih
dc.contributor.authorKuşakçı, Ali Osman
dc.contributor.authorAyvaz, Berk
dc.contributor.authorKarakoç, Melike
dc.date.accessioned2020-05-12T21:27:23Z
dc.date.available2020-05-12T21:27:23Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÖztürk, F., Kuşakçı, A. O., Ayvaz, B., Karakoç, M. (2020). Biyoyakıt tedarik zinciri ağ tasarımı çalışmaları için özdüzenleyici haritalar ile bir literatür taraması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(2), 345-356en_US
dc.identifier.issn1308-6693
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1120
dc.description.abstractSon yıllarda çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmaktadır. Ülkemizde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 2013 yılından itibaren benzine ve motorine yerli katkı olarak, oranları her yıl arttırılmak üzere biyodizel ve etanol ilave zorunluluğu getirilmiştir. Bu da yenilenebilir enerji kaynakları için etkin ve optimal yeşil tedarik zinciri ağı tasarımı çalışmalarının yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda karar vericiler, ekonomik gelişme sağlayan, çevre hassasiyeti olan ve sosyal refahı sağlayan sürdürülebilir çözümler üretmek için biyoenerji, rüzgâr, güneş, dalga, gelgit vs. gibi yenilenebilir enerjilere odaklanmışlardır Bu çalışmada biyoyakıtların tedarik zinciri ağ tasarımları ile ilgili yapılmış geçmiş çalışmalara yer verilmiş ve çalışmalar; amaçları, karar değişkenleri, kısıtları, kullanılan optimizasyon metodu ve sonuçları açısından analiz edilerek değerlendirilmiştir. İncelenen çalışmalar, yapay sinir ağlarının özel bir çeşidi olan öz düzenleyici haritalar (Self Organizing Maps-SOM) yöntemi kullanılarak kümelenmiş ve literatürdeki boşluklar tartışılmıştır. Literatürün incelemesi ve çalışmaların kümelenmesini içeren bu makale, biyoyakıt tedarik zinciri ağ tasarımı ile ilgili çalışma yapacak araştırmacılar için yol gösterici niteliktedir.en_US
dc.description.abstractInterest in environmentally friendly, renewable energy sources has been increasing. Energy Market Regulatory Authority (EPDK) has been obliged to add biodiesel and ethanol as domestic additives to petrol. This makes it necessary to make efficient and optimal green supply chain network design studies for renewable energy sources. In this context, decision makers have focused on renewable energies to produce sustainable solutions that provide economic development, environmental sensitivity and social welfare. In this study, previous studies on biofuel supply chain network designs were analyzed in terms of their work, objectives, decision variables, constraints, optimization method used and results. the studies were clustered using a special type of artificial neural networks Self Organizing Maps method and the densities of the features were shown in the study. This article, which includes a review of the literature and a cluster of studies, is a guide for researchers working on biofuel supply chain network design.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSüleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesien_US
dc.relation.ispartofMühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTedarik Zinciri Ağ Tasarımıen_US
dc.subjectBiyoyakıten_US
dc.subjectYenilenebilir Enerjien_US
dc.subjectKarar Vermeen_US
dc.subjectSupply Chain Network Designen_US
dc.subjectBiofuelsen_US
dc.subjectRenewable Energyen_US
dc.subjectDecision Makingen_US
dc.titleBiyoyakıt tedarik zinciri ağ tasarımı çalışmaları için özdüzenleyici haritalar ile bir literatür taramasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-1411-0369en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage345en_US
dc.identifier.endpage356en_US
dc.ihuauthorid0000-0003-1411-0369en_US
dc.relation.ihupublicationcategory233en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKuşakçı, Ali Osman


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record