Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEzzat, Heba Raouf
dc.contributor.authorKökçen, Musa
dc.date.accessioned2020-03-09T09:37:25Z
dc.date.available2020-03-09T09:37:25Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationKökçen, M. (2019). Social sustainability and tourism: Antalya case. (Unpublished master's thesis). Ibn Haldun University Alliance of Civilization Institute, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1079
dc.description.abstractDevelopments in technology, economics, and ideology have increased mobility since the 1950s. Their impact on the field of tourism is particularly significant. Most of the travels since then have been for touristic purposes. Due to this, the tourism industry has grown rapidly and become a reasonable area of investment, especially for developing countries. While tourism has economic benefits, it can also have negative environmental and social effects. Accordingly, the conditions of the economy, environment and society have become important areas when studying tourism. Prior studies indicate that tourism is not economically efficient in countries with political problems or when it is limited to sea-sand-sun activities. Additionally, existing research asserts that uncontrolled growth in the tourism industry can physically impact the environment and the condition of local areas. Since the 1980s, economic efficiency, environmental sensitivity and social concerns have become the focus of tourism studies. The concept of sustainability became an important tool for measuring the societal impact of developments in tourism. Tourism activities in Turkey began in the 1970s, but the industry really started to develop in the 1980s after “the Tourism Incentive Law” was published. Antalya, became the fastest growing city in terms of tourism. Today, one out of three tourists visiting Turkey are hosted in Antalya. Although the expansion of the industry was planned, tourism in Antalya grew faster then anticipated. Therefore, the use of space was impacted. Previous tourism studies on Antalya have focused on tourism’s economic, environmental and social impacts. However, these studies are mostly industry-oriented. Comprehensive studies are also absent in the literature. Social sustainability is a useful tool to measure tourism’s social impact without neglecting its economic and environmental dimensions. In this study, tourism developments in Antalya are measured in terms of social sustainability. Tourism developments, plannings, press releases, statistics, and existing literature are used as data for the study. The first chapter of the study is about the development of tourism in Antalya; the second chapter defines social sustainability; and the last chapter v evaluates the case area, analyzing Antalya through the lens of social sustainability. The study’s findings show that developments in the tourism industry are profit-oriented, while social sustainability is neglected within the sector.en_US
dc.description.abstractTeknolojik, ekonomik ve ideolojik gelişmeler özellikle 1950’lerden itibaren mobiliteyi artırdı. Artan mobilite çeşitli alanlarda etkisini gösterdi. Turizm bu alanlardan birisiydi. Nitekim bu tarihten itibaren yapılan ulusaşırı uçuşların büyük çoğunluğu turistik aktivite amacıyla yapıldı. Turizm bu dönemde bir endüstri haline geldi ve özellikle 1970’lerden itibaren kalkınmakta olan ülkerlerde cazip bir yatırım alanına dönüştü. Aynı zamanda turizm üzerine yapılan çalışmalar, turizm sektörünün gelişmesinde en büyük pay sahibi olan kitle turizminin çevre ve sosyal koşullar üzerinde olumsuz etkileri de olduğunu gösterdi. Bunun üzerine turizm çalışmalarında ekonomi, çevre ve sosyal koşullar önem kazandı. Turizmin uluslararası politikalardan doğrudan etkilendiği ya da deniz-kum-güneş ile sınırlı kaldığı durumlarda ekonomik anlamda da yeterince verimli olmadığı görüldü. Bunun yanında kontrolsüz bir gelişmenin doğaya ve yaşam alanlarına verdiği zarar da turizmin bir başka boyutuydu. Ardından turizm sektörünün toplum üzerinde de etkili olduğu bu konudaki çalışmaların konusu oldu. Ekonomik verim, çevresel hassasiyet ve toplumsal etkiler 1980’lerden itibaren tartışılmaya başlandı ve sürdürülebilirlik konsepti bu bağlamda öne çıktı. Türkiye’de turizm 1970’lerde başladı fakat 1983 yılında çıkarılan Turizm Teşvik Kanunu ile gelişti. Türkiye’de turizm gelişme bölgesi olarak belirlenen Antalya bu bağlamda en hızlı gelişen ve dönülen şehir oldu. Kısa zaman içinde gelişen turizm sektörü kentte birincil sektör haline geldi ve bugün Türkiye’ye gelen turistlerin üçte birini ağırlamakta. Turizm planlamaları yapılmasına rağmen sektör planlamalardan hızlı gelişti ve mekan kullanımı da buna binaen etkilendi. Antalya özelinde turizm üzerine yapılan çalışmalar ekonomik, çevresel ve sosyal konularda yoğunlaşmakta fakat çoğunlukla sektör odaklı olarak ilerlemekte. Bunu yanında turizmin çevreye etkileri ya da kültürel konularda çalışılan konular arasında. Bu çalışma alanlarında bütüncül bir değerlendirme ise literatürde bir eksiklik olarak görülmekte. Sosyal sürdürülebilirlik konsepti turizmin ekonomik ve çevresel boyutlarını da gözardı etmeden destinasyon üzerindeki sosyal koşullara olan etkisini değerlendirmek için önemli bir araç. Bu bağlamda, Antalya’daki turizm gelişmeleri sosyal sürdürülebilirlik konseptine göre değerlendirildi. Turizmdeki gelişmeler, planlamalar, yöneticilerin basın açıklamaları, istatistikler ve mevcut literatür veri olarak kullanıldı. Bu çalışmanın ilk bölümünde turizmin gelişimi üzerinde ve ikinci bölümde sosyal sürdürülebilirlik konsepti üzerinde duruldu. Üçüncü bölümde ise vii çalışma alanı olan Antalya’da turizmin gelişim sosyal sürdürülebilirlik konsepti bağlamında değerlendirildi. Çalışmanın sonunda turizm sektöründeki gelişmelerin ekonomi odaklı olduğu ve sosyal sürdürülebilirliğin gözardı edildiği sonucuna varıldı.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntalyaen_US
dc.subjectSocial Sustainabilityen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectSosyal Sürdürülebilirliken_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.titleSocial sustainability and tourism: Antalya caseen_US
dc.title.alternativeSosyal sürdürülebilirlik ve turizm: Antalya örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKökçen, Musa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record