Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAbdolhamid, Mahdi
dc.contributor.authorEsmaeili, Amir Muhammad
dc.date.accessioned2020-02-26T11:16:38Z
dc.date.available2020-02-26T11:16:38Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAbdolhamid, M., Esmaeili, A. M., (2020). Presenting interpretive structural model of sustainable development based on Ibn Khaldun’s viewpoint. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 5(1), 1-20. ss.en_US
dc.identifier.issn2651-379X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36657/ihcd.2020.62
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1065
dc.description.abstractThis paper is written with the understanding of the need for sustainable development on the one hand and the necessity of presenting an indigenous model of sustainable development for developing countries, especially Islamic countries. Accordingly, the authors have chosen Ibn Khaldun's views as one of the most prominent Islamic scholars as a source of research while choosing a historical perspective that is a mixture of countries' culture and experience. The method of this study is mixed (qualitative-quantitative). In this way, the library method is used for data collection. The content analysis method was used to analyze the collected data. As a result, the ten components of Sustainable development-Asabiyyah, Emphasizing on temperament, Eliminating poverty and creating welfare, Good governance, Citizenship rights, Scientific growth, Justice, Rationality, Population growth rate, To be based on people were extracted from Ibn Khaldun's viewpoint. Afterwards, the researchers referred to 10 experts familiar with Ibn Khaldun's thought and confirmed the extracted components and obtained their views on the type of relationships between these components in the form of interpretive structural modeling. Finally, an interpretive structural model of sustainable development based on Ibn Khaldun's theories was presented which revealed that the three components- Asabiyyah, Emphasizing on temperament, and To be based on people- have the most impact on sustainable development.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, sürdürülebilir kalkınmaya olan ihtiyaç anlayışına dayanmakla birlikte, özellikle İslam ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için belirli bir yere özgü sürdürülebilir kalkınma modelini sunma gereğini de göz önüne almaktadır. Bu doğrultuda, yazarlar, önde gelen İslam alimlerinden biri olan İbn Haldun'un görüşlerini araştırma kaynağı olarak seçmişlerdir. Ayrıca, ülkelerin kültür ve deneyimlerinin kaynaşmasını barındıran tarihsel bir perspektifi de seçmişlerdir. Çalışmada karma yöntem (nitel-nicel) kullanmıştır. Veri toplanması için kütüphane yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriyi analiz etmek için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, İbn Haldun'un bakış açısına dayalı on bileşen seçerek alınmıştır. Sürdürülebilir kalkınma-Asabiyet, Ölçülülüğe vurgu, Fakirliğin ortadan kaldırılması ve refah yaratma, İyi yönetim, Vatandaşlık hakları, Bilimsel gelişme, Adalet, Akılcılık, Nüfus büyüme hızı ve İnsanlara dayalı olma durumu söz konusu on bileşeni teşkil etmektedir. Daha sonraki aşamada, araştırmacılar, İbn Haldun'un düşüncelerine aşina olan on uzmanla görüşme sağlayarak uzmanların bu bileşenler arasındaki ilişkilerin türüne ilişkin düşüncelerini elde etmişler ve seçilip alınan bileşenleri teyit etmişlerdir. Son olarak, İbn Haldun'un kuramlarına dayalı yorumlayıcı bir sürdürülebilir kalkınma yapısal modeli sunulmuştur. Bu modelde, Asabiyet, Ölçülülüğe vurgu ve İnsanlara dayalı olma durumu olmak üzere sürdürülebilir kalkınmada en çok etkisi bulunan üç bileşen ortaya çıkmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİbn Haldun Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIbn Khaldunen_US
dc.subjectSustainable Developmenten_US
dc.subjectInterpretive Structural Modelingen_US
dc.subjectIslamic Countriesen_US
dc.subjectİbn Haldunen_US
dc.subjectSürdürülebilir Kalkınmaen_US
dc.subjectYorumlayıcı Yapısal Modellemeen_US
dc.subjectİslam Ülkelerien_US
dc.titlePresenting interpretive structural model of sustainable development based on Ibn Khaldun’s viewpointen_US
dc.title.alternativeİbn Haldun'un bakış açısına dayalı sürdürebilir kalkınmaya ilişkin yorumlayıcı yapısal modelen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜen_US
dc.authorid0000-0003-4118-4937en_US
dc.authorid0000-0003-4900-3459en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage20en_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorİbn Haldun Üniversitesi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record