Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Now showing items 1-17 of 17

  • Arabuluculuğun geleceği sempozyumu: Bildiri özeti kitabı 14 Kasım 2020 

   İbn Haldun Üniversitesi. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2020)
   Arabuluculuk hukukuna iliskin güncel gelismelerin degerlendirilmesi amacıyla Hukuk İsleri Genel Müdürlügü Arabuluculuk Baskanlıgı, İbn Haldun Üniversitesi Uyusmazlık Çözümü Uygulama ve Arastırma Merkezi ile İbn Haldun ...
  • Arabuluculuğun geleceği sempozyumu: Bildiri tam metin kitabı 14 Kasım 2020 

   Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Yakacak, Gülnihal Ahter; Kafalı, Ömer Faruk; Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Yakacak, Gülnihal Ahter; Kafalı, Ömer Faruk. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2021)
   Tarihimizde çok eskilerde bilinen ve kullanılan arabuluculuk kurumu, modern hukukumuza 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (“HUAK”) ile girmiştir. Arabuluculuğa başvurma zorunluluğunun dava şartı ...
  • Evaluation of UAE’ new law on arbitration on interim measures of protection 

   Yeşilırmak, Ali. (International Chamber of Commerce, 2019)
   Bu toplantıda Birleşik Arap Emirlikleri’nin 2018 tarihli Tahkim Kanununda yer alan geçici hukuki koruma tedbirlerine ilişkin hükümler uluslararası hukuk açısından incelenmiştir. Hükümler, geçici hukuki koruma tedbirlerini ...
  • Hukuki altyapının geliştirilmesi 

   Yeşilırmak, Ali. (TC Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı, 2019)
   Çalıştay’da Finans Merkezinin başarısı hukuki altyapıda yapılması gereken değişiklikler tartışılmıştır. Sunumumda şu hususlar özetle tavsiye edilmiştir: Finans Merkezi’nin daha etkin çalışması için yatırım ortamının ...
  • Interim measures and enforcement 

   Yeşilırmak, Ali. (Young-OGEMID, 2021)
   Interim or conservatory measures are forms of remedy or relief aimed at protecting and preserving the rights of a party pending the final resolution of a dispute. They are temporary in nature and in certain circumstances ...
  • Milletlerarası tahkimde hızlandırılmış tahkim usulü 

   Koç, Ali. (İbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Milletlerarası ticarette taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü devlet yargısından ziyade yine genellikle milletlerarası tahkim kurumlarının kuralları vasıtasıyla çözülmektedir. Fakat ekonomik ve ticari gelişmeler ...
  • Practical insights on interim and conservatory measures 

   Yeşilırmak, Ali; Gültutan, Doğan. (Wolters Kluwer, 2021)
   Interim or conservatory measures are forms of remedy or relief aimed at protecting and preserving the rights of a party pending the final resolution of a dispute. That is, they are necessarily temporary in character, ...
  • Tahkim sözleşmesinin hazırlanması ve tahkim itirazı 

   Yeşilırmak, Ali. (Antalya Barosu, 2019)
   Tahkim iradesi tahkime gitmenin en önemli koşulunu oluşturmaktadır. Tahkim iradesinin ortaya konulmasında dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Bunlardan bazıları iradenin açık ve kesin olması, mahkemelere referans ...
  • Tahkim sözleşmesinin üçüncü kişilere teşmili 

   Yeşilırmak, Ali. (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2019)
   Tahkim sözleşmesi kural olarak diğer sözleşmeler gibi sadece taraflarını bağlar. Ancak bazı hallerde tahkim sözleşmesinin üçüncü kişileri bağlaması hususu da kabul edilmiştir. Bu hallere bir örnek üçüncü kişi yararına ...
  • Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk nasıl işleyecek? 

   Yeşilırmak, Ali. (İstanbul Ticaret Odası, 2019)
   Ticari arabuluculukta belki de en önemli husus müzakerenin nasıl yapılacağı veya müzakere stratejisi ne olacağıdır. İlkesel arabuluculukta, taraflar müzakere stratejisi ile gelmelidir. Çoğunlukla ilkesel müzakerede üç ...
  • Türkiye’nin taraf olduğu iki taraflı yatırım andlaşmaları (cilt-I-) 

   Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2022)
   Günümüzde devletler, altyapı yatırımlarının yapılması, ticari ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi, yabancı sermaye girişinin sağlanması ile teknoloji transferinin teşviki ve yabancı yatırımların korunması ve teşviki ...
  • Türkiye’nin taraf olduğu iki taraflı yatırım andlaşmaları (cilt-II-) 

   Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk; Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2022)
   Günümüzde devletler, altyapı yatırımlarının yapılması, ticari ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi, yabancı sermaye girişinin sağlanması ile teknoloji transferinin teşviki ve yabancı yatırımların korunması ve teşviki ...
  • Türkiye’nin taraf olduğu iki taraflı yatırım andlaşmaları (cilt-III-) 

   Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk; Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2022)
   Günümüzde devletler, altyapı yatırımlarının yapılması, ticari ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi, yabancı sermaye girişinin sağlanması ile teknoloji transferinin teşviki ve yabancı yatırımların korunması ve teşviki ...
  • Türkiye’nin taraf olduğu iki taraflı yatırım andlaşmaları (cilt-IV-) 

   Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk; Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2022)
   Günümüzde devletler, altyapı yatırımlarının yapılması, ticari ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi, yabancı sermaye girişinin sağlanması ile teknoloji transferinin teşviki ve yabancı yatırımların korunması ve teşviki ...
  • Türkiye’nin taraf olduğu iki taraflı yatırım andlaşmaları (cilt-V-) 

   Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk; Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2022)
   Günümüzde devletler, altyapı yatırımlarının yapılması, ticari ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi, yabancı sermaye girişinin sağlanması ile teknoloji transferinin teşviki ve yabancı yatırımların korunması ve teşviki ...
  • Türkiye’nin taraf olduğu iki taraflı yatırım andlaşmaları (cilt-VI-) 

   Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk; Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2022)
   Günümüzde devletler, altyapı yatırımlarının yapılması, ticari ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi, yabancı sermaye girişinin sağlanması ile teknoloji transferinin teşviki ve yabancı yatırımların korunması ve teşviki ...
  • Uyuşmazlıkların arabuluculuk ve tahkim yollarının birlikte kullanılarak çözümü (Med- arb) in ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk 

   Yeşilırmak, Ali. (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2018)
   Tahkim özellikle uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan en etkin yoldur. Tahkimin yanında 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren modern anlamda arabuluculuk ulusal ve yüzyılın sonundan itibaren uluslararası ...