Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Now showing items 1-6 of 6

  • Augustinus'un teslis anlayışı 

   Levent, Şeyma. (İbn Haldun Üniversitesi, 2020)
   Hıristiyanlık'ın ihtilaflı olan fakat aynı zamanda da temelini oluşturan Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun tanrısallığını ifade eden teslis öğretisi üçüncü ve dördüncü yüzyıllarda şekillenmeye başlamış bir öğretidir. Teslis fikri ...
  • İslamiyet ve Kudüs 

   Harman, Ömer Faruk. (Milel ve Nihal Eğitim Kültür ve Düşünce Platformu Derneği, 2019)
   Bu makalede Kudüs’ün İslam dinindeki yeri, önemi ve Müslümanlar açısından ne anlam ifade ettiği üzerinde durulmaktadır. Bilindiği üzere Kudüs, tarih boyunca çeşitli zamanlarda Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların ...
  • Kudüs semavî dinler için neden önemli? 

   Harman, Ömer Faruk. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   Kudüs ilahî kökenli dinler yani Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam açısından kutsal bir şehirdir. Şimdi neden kutsal olduğunu tek tek anlatayım: Yahudilik açısından Kudüs; Hz. Davud (a.s.) tarafından fethedilmiş, devletin ...
  • Müzakere: Beşâirü’n-Nübüvve üzerine 

   Harman, Ömer Faruk. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
   Doç. Dr. Fadıl Ayğan’a teşekkür ederim. “Beşâiru’n-Nübüvve” konusu onun Doktora tezidir, dolayısıyla konuyu enine boyuna iyice incelemiştir ve konunun uzmanıdır. Dinlerde Beklenen Kurtarıcı İnancı çerçevesinde genel olarak ...
  • Müzakere: Dinlerin kökeni teorileri üzerine 

   Harman, Ömer Faruk. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
   Sayın Tuğrul Kurt’a Modern Arkeoloji ve Antropoloji Açısından Dinlerin Kökeni Teorileri üzerine yaptığı sunum için teşekkür ediyoruz. Bu geniş kapsamlı konuyu farklı yönleriyle ele alıp hem terminolojik meseleler hem de ...
  • Siyonizmin Yahudi radikalizmi üzerindeki etkisi 

   Kuşaslan, Leyla. (İbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   İsrail’de dini söylemler üzerinden meşruiyet devşiren radikal hareketlerin, kökenlerinin, ideolojilerinin ve eylemlerinin incelendiği bu çalışma, geçtiğimiz üç asırda büyük dönüşümler yaşayan Yahudi kimliğinin radikalleşmesine ...