Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Now showing items 1-10 of 10

  • Buhârî’de ehl-i bid’at râviler bağlamında: Râfizî Abbâd b. Yakub sorunsalı 

   Demirel, Serdar. (İbn Haldun Üniversitesi, 2019)
   İmam Buhârî’nin “Câmiʿu’l-müsnedü’ṣ-ṣaḥîḥu’l-muḫtasar min umûri Resûlillâh ṣallallāhü ʿaleyhi ve sellem ve sünenihî ve eyyâmih”isimli eseri Ehl-i Sünnet hadis kaynakları arasında en sahih kaynak kabul edilmektedir. Müellif, ...
  • Consultation (Istishāra) in Madinah state administration 

   Demirel, Serdar. (Universiti Brunei Darussalam, 2019)
   Muslim countries face structural problems in the current world. Examples of this include a lack of the establishment of justice, a lack of transparency in administrations, a lack of holding administrators accountable, and ...
  • Consultation (istishārah) in prophet Muhammad’s administration and guidance for solving today’s problems 

   Demirel, Serdar. (Universiti Brunei Darussalam, 2019)
   The 21st century began with major crises for the Muslim World. The invasion of Iraq and Afghanistan, the Arab Spring and its following events led to the death and immigration of millions of individuals, as well as major ...
  • Erken dönemde zihinsel dönüşüm bağlamında Halku’l Kur’an meselesi 

   Demirel, Serdar. (İbn Haldun Üniversitesi, 2020)
   VII. Abbâsî Halifesi Me’mûn’un 218/833 tarihinde resmi olarak başlattığı ve X. Abbâsî Halifesi Mütevekkil’in 234/848 yılında resmi olarak son verdiği Mihne dönemi Müslüman tarihinde bir kırılmadır. Mihne sürecinin özünde ...
  • İslâm’da Beraber Yaşama Modelleri 

   Demirel, Serdar. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
   Bugün Müslümanlar Doğu’nun en doğusundan Batı’nın en batısına kadar bütün dünya coğrafyalarına dağılmış bir vaziyette yaşamaktalar. Kimi ülkelerde çoğunlukta kimi ülkelerde de azınlıkta bulunmaktalar. Doğal olarak Hz. ...
  • Modern criticism of the sahabah: An appraisal 

   Demirel, Serdar. (International Islamic University Malaysia, 2017)
   The relationship between the sahabah and Our'an and stunnah is crucial in terms of the reliability of the texts because its narrations are closely linked to the reliability of the narrators and the sahabah in general. ...
  • Mustafa el-A‘zamî’nin hadis ilmine katkıları bağlamında; “studies in hadith methodology and literature” kitabı’nın tanıtımı ve tahlili 

   Demirel, Serdar. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
   Bu çalışmada, Muhammed Mustafa el-A‘zamî’nin kaleme aldığı “Studies in Hadith Methodology and Literature” isimli kitabını, müellifin hadis ilmine katkıları bağlamında inceledik. Kitap, hadis metodolojisi ve hadis literatürü ...
  • Sahihu’l-Buhari: Mukarebe turasiyye ve ru’ye mu’asıra 

   Demirel, Serdar; Hamzeh, Al-Bakri; صنوبر, أحمد; Demirel, Serdar; Hamzeh, Al-Bakri. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2020)
   الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: يعد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أهم المصادر في الفكر الإسلامي، وعلى قواعدهما قامت الحضارة الإسلامية، وانبثقت العلوم الإسلامية على ...
  • Sahihu’l-Buhari: Mukarebe turasiyye ve ru’ye mu’asıra 

   Demirel, Serdar; Al-Bakri, Hamzeh; صنوبر, أحمد; Demirel, Serdar; Al-Bakri, Hamzeh. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2020)
   الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: يعد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أهم المصادر في الفكر الإسلامي، وعلى قواعدهما قامت الحضارة الإسلامية، وانبثقت العلوم الإسلامية على ...
  • Sahîh-i Buhârî: Geleneksel ve çağdaş yaklaşımlar 1 

   Demirel, Serdar; Al-Bakri, Hamzeh; Snober, Ahmad; Demirel, Serdar; Al-Bakri, Hamzeh. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2020)
   İslâm’ın teşrî kaynaklarının başında Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sünneti gelir. O’nun sünnetini bize aktaran kaynakların başında ise Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî’nin (ö. ...