Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Now showing items 1-7 of 7

  • Azami Sempozyumu Takdim Konuşması 

   Aybakan, Bilal. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
   Sayın Rektörüm, muhterem hocam Muhammed Avvame, değerli meslektaşlarım, bu etkinliğimize uzaktan yakından teşrif eden kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenciler, değerli dinleyiciler, hepinizi ...
  • Fıkhın Aristo'su olmak 

   Aybakan, Bilal. (Ketebe Kitap ve Dergi Yayıncılığı, 2017)
   Hicri 150 yılında doğan İmam Şafiî 204’te vefat eder. Toplam 54 senelik ömrüne -ki miladi takvime çevirdiğimiz zaman 52 seneye düşmekte- büyük başarılar sığdırmıştır. Yaşadığı dönemin entelektüel hayatını bize bütün ...
  • Fıkhın teşekkülü 

   Aybakan, Bilal. (İbn Haldun Üniversitesi, 2019)
   Bu tebliğde, ilk vahiy tecrübesinden IV. yy. ortalarına kadar devam eden fıkhın teşekkül ve erken gelişimine dair bazı genel tespit ve değerlendirmeler yapılacaktır. İslam havzasında birlikte oluşan ve takriben hicri 150 ...
  • İmam Şafii: hayatı, ilmi, kişiliği ve yaşadığı dönem 

   Aybakan, Bilal. (Plural Publications, 2018)
   Şâfiî aidiyet ifade eden bir nisbedir. Geleneğimizde nisbe isimleri günümüzdeki soyadı işlevini görür. Kişiler asıl isimlerinden ziyade nisbeleriyle tanınır ve tanıtılırdı. Nisbeler kabile, şehir veya meslek esasına göre ...
  • Muhammed Mustafa el-Azamî hayatı - fikirleri - katkıları 

   Aybakan, Bilal; Sarıkaya, Abdüssamet; Aybakan, Bilal; Sarıkaya, Abdüssamet. (İbn Haldun Üniversitesi, 2019)
   Sayın rektörüm, muhterem hocam Muhammed Avvame, değerli meslektaşlarım, bu etkinliğimize uzaktan yakından teşrif eden kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenciler, değerli dinleyiciler, hepinizi ...
  • Schacht ve Azami’nin Fıkhın Menşeine Yaklaşımı 

   Aybakan, Bilal. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
   1252/1836 yılında vefat etmiş olan İbn Abidin’i fıkhın klasik döneminin son temsilcisi olarak gösterebiliriz. Bu tarih, aynı zamanda bir dönüm noktasını, bir dönemeci de ifade eder. Şöyle ki bu tarihte, İslam dünyasını ...
  • Tilimsânî ve Miftâhu'l-Vüsûl ilâ Binâi'l-Fürû Ale'l-Usûl adlı eserinin tahlili 

   Karapınar, Mustafa. (İbn Haldun Üniversitesi, 2020)
   İlimler tarihinde herhangi bir ilim teşekkül edip temel metinleri ortaya konulduktan sonra o ilmin öğrenimini veya öğretimini kolaylaştıracak alt disiplinler ortaya çıkmaya başlar. Tahrîcü'l-fürû ale'l-usûl edebiyatı da ...