Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Siyasal şiddet, terör ve ailenin korunması 

      Aras, Ramazan. (İstanbul Şehir Üniversitesi, 2017-12)
      [Bu çalışma, Türkiye de mevcut olan sosyal politikalara ideolojik, epistemolojik ve iktidar eksenli bir eleştiri getirme çabasını taşımaktadır. Bu çalışma, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusunda var olagelen ve neredeyse ...]