Toplam kayıt 4, listelenen: 1-4

  • The attahashi family: the genealogy of the ruler of Sungai Iyu in aceh 

   Özay, Mehmet (SAGE, 2017-12-15)
   The aim of this article is to present an analytical history of the Attahashi family of Turkish ancestry by illustrating its genealogy, whose members claim to be descendants of a Turkish ruler who is supposed to have arrived ...
  • Kudüs bugün üzgün 

   Özay, Mehmet (İbn Haldun Üniversitesi, 2017-12)
   Kudüs meselesi, önceki süreçler bir tarafa, İsrail devletinin kurulduğu 1948 yılından bu yana uluslararası gündemin baş sıralarında. 1948 öncesinde genelde Filistin toprakları özelde Kudüs konusunda söz hakkını kendinde ...
  • Osmanlı’da coğrafi bilinç ve farkındalık üzerine bir deneme 

   Özay, Mehmet (İbn Haldun Üniversitesi, 2017-11)
   Osmanlı Devleti’nde coğrafi ve bilinç farkındalığı, araştırmacılar arasında kayda değer bir tartışma konusudur. Bu bağlamda, 16. yüzyıl başlarında Osmanlı’da teritoryal bilincinin şekillenmesinde Ali Ekber Hitay’ın 1516’da ...
  • Sömürgecilik ve tarih 

   Özay, Mehmet (İbn Haldun Üniversitesi, 2018-03)
   Sömürgecilik ve tarih ilişkisi hem neden hem sonuç olmaklığıyla dikkat çeken iki olguya işaret eder. Bildik ve yaygın anlamıyla sömürgecilik dönemi, 15. yüzyılda Portekiz Kralı Denizci Henry’yle başlatılır. Mahlasının da ...