Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Now showing items 1-8 of 8

  • Çevre tarihi kitapları 

   Çalışır, Muhammed Fatih. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   Çevre tarihi alanını tanıtmayı amaçlayan yazı dizimizin bu son bölümünde alanın önde gelen isimlerinden ve bu isimlerin dilimize çevrilen eserlerinden bahsetmenin faydalı olacağını düşündüm. Alfred Crosby’nin 1972 yılında ...
  • Çevre tarihi üzerine notlar - 1 

   Çalışır, Muhammed Fatih. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   Sadece insanların değil, insanların da içinde yer aldığı doğadaki canlı-cansız tüm varlıkların ve bu varlıklar arasındaki etkileşimin yazılması gereken bir tarihi olduğu düşüncesini savunan çevre tarihi, insan ve toplumbilim ...
  • Çevre tarihi üzerine notlar - 2 

   Çalışır, Muhammed Fatih. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   Çevreyi insanoğlundan ayrı ve insanlık tarihi için sadece bir sahne olarak görmeyen çevre tarihçileri çalışmalarını şu üç genel başlık altında yoğunlaştırırlar: 1. Doğal hadiseler ve çevresel özelliklerin insanlık tarihine ...
  • Çevresel tarih nedir? 

   Hughes, J. Donald. (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2019)
   Sadece insanların değil insanların da içinde yer aldığı doğal çevredeki canlı cansız tüm varlıkların ve bu varlıklar arasındaki etkileşimin yazılması gereken bir tarihi olduğu düşüncesini savunan çevresel tarih, insan ve ...
  • Kanûnî Sultan Süleyman ve dönemi: Yeni kaynaklar, yeni yaklaşımlar 

   Çalışır, Muhammed Fatih; Faroqhi, Suraiya; Yılmaz, Mehmet Şakir; Çalışır, Muhammed Fatih; Faroqhi, Suraiya; Yılmaz, Mehmet Şakir. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2020)
   Nüvesi 26-27 Eylül 2019 tarihinde İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi’nde düzenlenen “II. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu: Kanûnî Sultan Süleyman ve Dönemi” başlıklı sempozyumda atılan elinizdeki çalışma, ...
  • Köprülü sadrazamlar ve sûfî çevreler 

   Çalışır, Muhammed Fatih. (İSAR Yayınları, 2018)
   On yedinci yüzyılın ilk yarısında vâiz Kadızâde Mehmed Efendi’nin (ö. 1045/1635) “Kadızâdeliler” adı verilen taraftarları ile Halvetîliğin Şemsî koluna mensup Şeyh Abdülmecid Sivâsî Efendi’nin (ö. 1049/1639) “Sivâsîler” ...
  • Sadrazam Köprülüzâde Fazıl Ahmed Paşa'nın hâmiliğindeki ilmî faaliyetler 

   Çalışr, Muhammed Fatih. (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2022)
   Bilim Tarihi alanının kurucu isimlerinden George Sarton (öl. 1956) İslam bilim tarihindeki yükseliş döneminin on ikinci yüzyılda sona erdiğini iddia etmiştir. Sarton’la aynı dönemde yaşamış olan ve Osmanlı bilim tarihi ...
  • Under Osman’s tree: The Ottoman Empire, Egypt, and environmental history 

   Çalışır, Muhammed Fatih. (İlmi Etüdler Derneği, 2018)
   Alan Mikhail gelişmekte olan Osmanlı çevre tarihi alanının en üretken isimlerinden biridir. Nature and Empire in Ottoman Egypt: An Environmental History ve The Animal in Ottoman Egypt başlıklı kitapların yazarı olan Mikhail, ...