Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Bir dil bilimi olarak vaz‘ ilmi ve tarihsel gelişimi 

      Özdemir, İbrahim. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2021)
      Müslüman âlimler şer‘î nasların/ilahî hitabın doğru anlaşılması ve yorumlanması için temelde iki tür bilim inşa etmişlerdir. Bunlardan biri, şer‘î nasların dilini oluşturan Arapçayı farklı yönlerden ele alan, el-ulûmü’l-âliye, ...