Toplam kayıt 386, listelenen: 337-356

   Künye Göre
   Tatoğlu, E., Sahadev, S., Demirbağ, M. (2018). Brand management practices in emerging country firms - exploring the patterns of variation and its impact on firm performance. Journal of East European Management Studies, 23(3), 447–473. https://doi.org/10.5771/0949-6181-2018-3-447 [1]
   Toprak, Abdullah Haris. (2014). Modern Avrupa fiziğinin Osmanlı Devleti'ne geçişi : Başhoca İshak Efendi'nin Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziye'sinde ısı ve elektrik bahisleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Tuncer, F. H. (2018). Âkif’i anlamak, bugünü anlamak. Açık Medeniyet, 5, 8. [1]
   Turner, Hossein. (2018). An exploration of various impacts of social media usage : the philosophical and sociological perspectives of Jacques Ellul’s ‘technique’. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ibn Haldun University, Alliance of Civilization Institute, İstanbul [1]
   Türker, Fatma Kübra. (2015). Bir kolonyalist propaganda : Viktorya devri İngiliz çocuk edebiyatında oryantalizm. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Türker, H. (2017). Sağduyu - 2. Açık Medeniyet, 2, 16. [1]
   Türker, H. (2017). Sağduyu - [1]. Açık Medeniyet, 1, 11. [1]
   Türker, H. (2017). Sağduyu ve sevgi. Açık Medeniyet, 3, 42. [1]
   Türker, H. (2018). 28 Şubat kimlerin hayatında iz bırakmadı ki! Açık Medeniyet, 4, 7. [1]
   Türker, Habip (2018). Dil, şiir ve görsel şiir. 4th International Symposium on New Trends in Social Sciences 6-7 July 2018, Tallin, Estonia. [1]
   Türker, Habip. (2018). Fenomenolojik Bir İslam Metafizğine Doğru. Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, 2 Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Türker, Ö. (2016). İbn Haldun düşüncesinde süreklilik ve değişkenlik bağlamında mülkün tabiatı. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(1), ss. 123-140. [1]
   Türker, Ö. (2016). The nature of kingship (mulk) in the context of continuity and change in the thought of Ibn Khaldun. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(1), ss. 141-160. [1]
   Türkoğlu, Tuğba. (2018). Formation of the social bond among Muslims in early Islam. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ibn Haldun University, Alliance of Civilization Institute, İstanbul [1]
   Uysal B. (2018). Antisocial behavior of adolescent males with migration background: Findings from a longitudinal study in Germany. Oral Presentation at the 23rd Workshop on Aggression, 'Discrimination, Radicalization, and Aggression', 01.- 03. November 2018, House of Psychology Berlin. [1]
   Uysal, Burcu. (2018). Dayanıklılık Geliştirilebilir mi?. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 9-12 Mayıs 2018, İstanbul. [1]
   Uysal, Burcu. (2018). Migrationsspezifische risikofaktoren bezüglich des antisozialen verhaltens im geschlechtervergleich. In S. Wallner, M. Weiss, J. Reinecke & M. Stemmler (Eds.), Die Entwicklung von Devianz und Delinquenz in Kindheit und Jugend. Neue Ansätze der kriminologischen Forschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. [1]
   Üzelgün, M. A., Küçükural, Ö. (2018) Reception and rejection of complex argumentation: When one’s business practices are contested. 9th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (ISSA), 3-6 July 2018, Amsterdam, Netherlands. [1]
   Varlı, Y. (2017). İbn Haldun’da yeni araştırma merkezi: Gayrimenkul ve Altyapı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GARM). Açık Medeniyet, 1, 6. [1]
   Varlı, Y. (2017). İslamî finansta paradigma değişikliği - 1. Açık Medeniyet, 2, 17. [1]