Toplam kayıt 436, listelenen: 341-360

   Künye Göre
   Saçmalı, A. A. (2018). Osmanlıca el yazması belgelerini çözmenin en kolay yolu: LexiQamus. Açık Medeniyet, 4, 27. [1]
   Sağ Şencal, Esma. (2014). Mana oluşumunda iç ve dış bağlam ilişkisi : Abdülkahir El-Cürcani ile Saussure karşılaştırması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Shafi, M. M. (2018). A critical appraisal of Marshal Hodgson’s view of Islam vis-à-vis cumulative and discursive traditions. İnsan & Toplum, 8(2), pp. 33-50. [1]
   Shafi, M. M. (2018). Crossing the border between religion and civilization: trends and cases in the study of Islamic and western civilizations. (Unpublished doctoral's thesis). Ibn Haldun University Alliance of Civilizations Institute, Istanbul. [1]
   Smits, Amina. (2017). Türk mitleri yok etmek : kadınlar saltanatı örneği üzerinde Avrupa’da Osmanlı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Sözalmaz, Esra. (2014). İslam medeniyetinin yaşadığı krizlere Malezyalı Müslümanlardan tepkiler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Spickard, J. V. (2016). Medjugorje’yi anlamak: Meryem Ana’nın görünmesi hadisesine İbn Halduncu bir yaklaşım. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(2), 253-276. [1]
   Spickard, J. V. (2016). Understanding Medjugorje: A Khaldunian approach to a Marian apparition. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(2), 277-298. [1]
   Stodolsky, V. Y. (2018). [Book Review] : “The Logic of Law Making in Islam: Women and Prayer in the Legal Tradition, İstanbul: Cambridge University Press, 2013”. Al-Qasim Bulletin. [1]
   Stodolsky, V. Y., Khoiwadia, M. A. (2018). Physician’s juristic role. Oxford Islamic Studies Online, 1-5. [1]
   Süleymanov, A. (2017). Türk Dünyasında kimlik arayışları ve İbn Haldun. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(2), 151-160. [1]
   Süruri, Ahmet. (2016). Cumhuriyet Dönemi kelâm ilmi yazımı (1923-2017): Kelâm ve kelâm tarihi kitapları. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 27, 249-312 ss. [1]
   Süruri, Ahmet. (2016). Osmanlı’da oluşan kelam klasikleri: el-Meâlim fî İlmi’l-Kelâm. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 28, 401-417 ss. [1]
   Şener, S. (2016). The social perspective of Mustafa Nuri Pasha from an exponent of Ibn Khaldun in the Ottoman Empire. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(1), ss. 187-208. [1]
   Şentürk, R. (2016). Açık medeniyet: İstanbul yaklaşımı. Tohum Dergisi, 156, ss. 8-16. [1]
   Şentürk, R. (2016). Eğitimin amacı: Fikrî bağımsızlık taklitten tahkike. Tohum Dergisi, 162, ss. 8-16. [1]
   Şentürk, R. (2017). Bilim nedir? İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi. [1]
   Şentürk, R. (2017). Cami İslam toplumunun kalbidir. Diyanet Dergisi, Ekim, 28-31. [1]
   Şentürk, R. (2017). İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk 'hedef fikri bağımsızlık'. YeniBirlik, 7 Temmuz, 1-6. [1]
   Şentürk, R. (2017). İslam hukuku da batı hukuk geleneğinin bir parçasıdır. Bu Dünya Bizim. Erişim adresi: http://www.dunyabizim.com/soylesi/26272/recep-senturk-islam-hukuk [1]