Toplam kayıt 436, listelenen: 277-296

   Künye Göre
   Lawrence, B. (2017). Eleştirel Kozmopolit Bir Düşünür Olarak İbn Haldun. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(2), 161-170. [1]
   McGoldrick, Cyrus. (2018). Homo sacer : Muslims as outlaws in American political thought. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ibn Haldun University, Alliance of Civilization Institute, İstanbul [1]
   Mehmed Hilmi Efendi. (2018). Menafiu's- Sıbyan (E. Kılavuz Eser (Ed.), B. Aydın, N. Bakan, T. Dayıoğlu, Z. Özdemir, Z. Gazel, (Haz.). İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi. [1]
   Muhammad Usman Ahmed, Ismail Gölgeci, Erkan Bayraktar & Ekrem Tatoglu (2019). Environmental practices and firm performance in emerging markets: the mediating role of product quality. Production Planning & Control. [1]
   Mustafa, Latif. (2013). Medeniyetleşmenin kesişme noktasında Balkanlar : destekçiler ve muhalifler arasında Balkanlarda “Yeni Osmanlıcılık”. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul [1]
   Nardella, Simone Dario. (2017). Gazali ve Suhreverdi’de tasavvufi tecrübenin önemi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Nedim Bal, Pervin (2018). The effect of a psycho-training program designed to increase optimism on secondary school students. 9th European Conference on Positive Psychology, June 27-30, 2018, Budapest, Hungary. [1]
   Oğuz, Ö. (2016). İbn Haldun’da devlet düşüncesi ve “devlet araç mı, amaç mı?” tartışması bağlamında mukayeseli bir değerlendirme: (İbn Haldun-Aristoteles-Thomas Hobbes). İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(1), ss. 63-92. [1]
   Oğuz, Ö. (2016). The idea of the state in Ibn Khaldun and a comparative study in the context of the bebate ‘is the state a means or an end?’: (Ibn Khaldun-Aristotle-Thomas Hobbes). İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(1), ss. 93-122. [1]
   Ok, Ü. (2017). Individual self-deceptions and responsibility of Muslims. Açık Medeniyet, 2, 7. [1]
   Ok, Ü. (2017). Need for cognitive certainty. Açık Medeniyet, 1, 5. [1]
   Ok, Ü. (2018). How to deal with religious trauma and struggles? Açık Medeniyet, 4, 29. [1]
   Ok, Ü., Francis, L. J., Robbins, M., (2017). Mystical orientation and psychological health: a study among university students in Turkey. Mental Health, Religion & Culture, 2017, 1-8. [1]
   Ok, Ü., Gören, A. B. (2018). The connections between religiosity and obsessive-compulsive symptoms and the role of personality traits in a non-clinical Muslim sample. Mental Health, Religion & Culture, 1-18. [1]
   Omerovic, N. (2017). The role of religious leaders in the process of reconciliation in Bosnia and Herzegovina : the case of Bosnian imams. (Unpublished master's thesis). Ibn Haldun University Alliance of Civilizations Institute, Istanbul. [1]
   Ozcan, Rasim (2018): Why Companies Fail? The Boiling Frog Syndrome. [1]
   Öcal, H. (2017). Altı gün savaşı’nın utancı. Açık Medeniyet, 3, 3. [1]
   Öcal, H. (2017). Ibn what university?. Açık Medeniyet, 2, 3. [1]
   Öcal, H. (2017). Uygarlıkların kavşağında bir üniversite. Açık Medeniyet, 1, 3. [1]
   Öcal, H. (2018). Kendi dilinden 10 başlıkta Dr. Hakkı Öcal. Açık Medeniyet, 4, 34. [1]