İHÜ Kurumsal Akademik Arşiv Erişim Haritası


Now showing items 267-286 of 537

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Kachkar, O. (2019). آفاق إصدار الصكوك الوقفية في ماليزيا. مجلة جامعة المدينة العالمية, No:27, pp. 52-91. [1]
   Kachkar, Omar Ahmad. (2018). Refugee entrepreneurship: Empirical quantitative evidence on microenterprises in refugee camps in Turkey (Article in Press). Journal of Immigrant & Refugee Studies. https://doi.org/10.1080/15562948.2018.1479913 [1]
   Kahveci, İ. (2018). A’zami'nin Kur'an Tarihi Çalışmalarına Katkıları. Uluslararası Mustafa Azami Sempozyumu, 19-20 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Kahveci, İ. (2018). Bursevi ve Alusi'de Vesile ve Tevessül Yorumu. Osmanlı'da İlm-i Tefsir Sempozyumu, 14-15 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Kalyoncu, R. (2018). Fârâbî’nin akıl risalesinin felsefi analizi. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 13(26), 61-78. [1]
   Kalyoncu, R. T. (2017). İbn Haldun ve hayatın anlamı. Açık Medeniyet, 2, 24. [1]
   Kalyoncu, R. T. (2018). Doğa ve insan. Açık Medeniyet, 4, 31. [1]
   Kaplan, H . (2017). Bir inanç aşaması olarak Haniflik. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10, ss. 7-23 [1]
   Kaplan, H. (2017). Dini inanç, dini tasavvur, şüphe ve inançsızlık. H. Apaydın (Ed.), Din psikolojisi içinde (65-88 ss.). Lisans Yayıncılık: İstanbul. [1]
   Kaplan, H. (2018). Leonardo’s letter to the Defterdar of Syria: A new twist on Leonardo’s puzzling identity. 41st Annual Conference of the International Psychohistorical Association (IPA) 30 May 2018. New York. [1]
   Kaplan, H. (2018). Sağlık çalışanlarının maneviyat ve manevi destek algısı: İstanbul örneği. Ekev Akademi Dergisi, 22 (73), ss. 317-332. [1]
   Kaplan, H. ve İşbilen Esendir, N. (2018). Religious and non-religious coping with the exam anxiety: Example of Çanakkale. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 23 Mart 2018 içinde (54. s.). Kudüs, Filistin: Son Çağ Yayınları. [1]
   Kaplan, H.,İşbilen Esendir, N. (2018). Tıp öğrencileri ve doktorlarda mucize ve mucizevi iyileşme inancı: Çanakkale örneği. H. Hökelekli (Ed.), Din, değerler ve sağlık içinde (1-18 ss.). Dem Yayınları: İstanbul. [1]
   Kaplick, P. M., Chaudhary, Y., Hasan, A., Yusuf, A., Keshavarzi, H. (2019). An interdisciplinary framework for Islamic cognitive theories. Zygon, 54(1), pp. 66–85. [1]
   Karacan, Murat. (2013). Hanefî ve Şafiî mezhebine göre devlet başkanının yetkileri : Tuhfetü't-Türk örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul [1]
   Karakaya, Ahmet. (2013). Kök hücre çalışmaları ve etik : Türkiye’de insan embriyosundan elde edilen kök hücreler üzerinde yapılan çalışmalarda etik sorunlar. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul [1]
   Karakoç, E. B., Ayvaz, B., Kuşakçı, A. O.(2018). Biyodizel yakıtlar için çok amaçlı sürdürülebilir tedarik zinciri ağ tasarımı. 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, ULTZK 2018 Bildiriler Kitabı, 1-11. [1]
   Karakoç, E. B., Ayvaz, B., Kuşakçı, A. O., Öztürk, F. (2018). Biyodizel yakıtlar için çok önemli tedarik zinciri ağ tasarımı: Türkiye örneği. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 6 (4), 862-876. DOI: 10.29109/gujsc.411873 [1]
   Karaman, H., Bulut, S. (2018). Göçmen çocuk ve ergenlerin eğitim engelleri, psikolojik sorunları ve çözüm önerileri üzerine bir araştırma. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(40/2), 393-412. https://dx.doi.org/10.21560/spcd.vi.446297. [1]
   Kawanishi, H. (2017). The concept of matters and plants in Islam: scriptural and philosophical approaches. (Unpublished master's thesis). İbn Haldun University The Alliance of Civilizations Institute, İstanbul. [1]