Toplam kayıt 386, listelenen: 194-213

   Künye Göre
   Kalyoncu, R. T. (2017). İbn Haldun ve hayatın anlamı. Açık Medeniyet, 2, 24. [1]
   Kalyoncu, R. T. (2018). Doğa ve insan. Açık Medeniyet, 4, 31. [1]
   Kaplan, H . (2017). Bir inanç aşaması olarak Haniflik. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10, ss. 7-23 [1]
   Kaplan, H. (2017). Dini inanç, dini tasavvur, şüphe ve inançsızlık. H. Apaydın (Ed.), Din psikolojisi içinde (65-88 ss.). Lisans Yayıncılık: İstanbul. [1]
   Kaplan, H. (2018). Leonardo’s letter to the Defterdar of Syria: A new twist on Leonardo’s puzzling identity. 41st Annual Conference of the International Psychohistorical Association (IPA) 30 May 2018. New York. [1]
   Kaplan, H. (2018). Sağlık çalışanlarının maneviyat ve manevi destek algısı: İstanbul örneği. Ekev Akademi Dergisi, 22 (73), ss. 317-332. [1]
   Kaplan, H. ve İşbilen Esendir, N. (2018). Religious and non-religious coping with the exam anxiety: Example of Çanakkale. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 23 Mart 2018 içinde (54. s.). Kudüs, Filistin: Son Çağ Yayınları. [1]
   Kaplan, H.,İşbilen Esendir, N. (2018). Tıp öğrencileri ve doktorlarda mucize ve mucizevi iyileşme inancı: Çanakkale örneği. H. Hökelekli (Ed.), Din, değerler ve sağlık içinde (1-18 ss.). Dem Yayınları: İstanbul. [1]
   Karacan, Murat. (2013). Hanefî ve Şafiî mezhebine göre devlet başkanının yetkileri : Tuhfetü't-Türk örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul [1]
   Karakaya, Ahmet. (2013). Kök hücre çalışmaları ve etik : Türkiye’de insan embriyosundan elde edilen kök hücreler üzerinde yapılan çalışmalarda etik sorunlar. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul [1]
   Karakoç, E. B., Ayvaz, B., Kuşakçı, A. O.(2018). Biyodizel yakıtlar için çok amaçlı sürdürülebilir tedarik zinciri ağ tasarımı. 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, ULTZK 2018 Bildiriler Kitabı, 1-11. [1]
   Karakoç, E. B., Ayvaz, B., Kuşakçı, A. O., Öztürk, F. (2018). Biyodizel yakıtlar için çok önemli tedarik zinciri ağ tasarımı: Türkiye örneği. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 6 (4), 862-876. DOI: 10.29109/gujsc.411873 [1]
   Kawanishi, H. (2017). The concept of matters and plants in Islam: scriptural and philosophical approaches. (Unpublished master's thesis). İbn Haldun University The Alliance of Civilizations Institute, İstanbul. [1]
   Kaya, S. M. (2017). Kudüs ziyaretlerimiz… Açık Medeniyet, 3, 31. [1]
   Kaya, S. M. (2017). Uygulamada çocuk yargılaması. Suça Sürüklenen Çocuklar Kongresi, İstanbul Şehir Üniversitesi, 25 Nisan 2017. [1]
   Keskin, Abdülbaki. (2014). Yumuşak güç unsuru olarak Türk dış politikasında medeniyet söylemi (2002-2014). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Koca, M. (2018). Kitap hikâyesi. Açık Medeniyet, 5, 13. [1]
   Köroğlu, B. (2017) Anadolu’nun barış ve hoşgörü düşünürü olarak Mevlana. Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu, Hitit Üniversitesi, 28-29 Eylül 2017, Çorum. [1]
   Köroğlu, B. (2017). Basra and Ikhwan al-Safa School of thought as representative of silk road civilizations. Acta Via Serica, 2(1), 109-120. [1]
   Köse, T. (2017). AK Parti dış politikasında uyuşmazlık çözümü uygulamaları. Ak Parti’nin 15 yılı dış politika, 1-16. [1]