Toplam kayıt 436, listelenen: 176-195

   Künye Göre
   Gedik, E. (2018). Türkçeyi Türkçe konuşmak. Açık Medeniyet, 4, 27. [1]
   Genç İleri, Ş., Ulu, M. (2018). Sermaye hareketlerinin bankaların likidite ve kârlılıklarına etkisi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10 (18), 70-86. DOI: 10.14784/marufacd.460662 [1]
   Glaister, A. J., Karacay, G., Demirbağ, M., Tatoğlu, E. (2018). HRM and performance the role of talent management as a transmission mechanism in an emerging market context. Human Resource Management Journal, 28(1), 148-166. DOI: https://doi.org/10.1111/1748-8583.12170 [1]
   Golgeci, I., Gligor, D., Tatoglu, E. and Arda, O.A. (2019). A relational view of environmental performance: What role do environmental collaboration and cross-functional alignment play?, Journal of Business Research, 96, pp. 35-46. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.058 [1]
   Göçgün, M. (2018). 6461 sayılı Türkiye demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesi hakkında kanun sonrası TCDD’nin hukuki statüsü. 3. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Kasım 2018, Ankara. [1]
   Gölgeci, I., Karakas, F., & Tatoglu, E. (2019). Understanding demand and supply paradoxes and their role in business-to-business firms. Industrial Marketing Management, Vol. 78, pp 169-180. DOI: https://doi.org/10.1016/J.INDMARMAN.2018.08.004 [1]
   Grine, F. Khezzar, O. (2017). Abdullah Şerit'in perspektifinden İbn Haldun'un siyaset düşüncesinin önemi ve eleştirisi. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(1), 69-92. [1]
   Gümrükçüoğlu, Y. B. (2017). Yeni İş Mahkemeleri Kanunu’nun getirdiği değişiklikler. Açık Medeniyet, 2, 12. [1]
   Gümrükçüoğlu, Y. B. (2018). Franz Kafka, hukuk ve edebiyat üzerine. Açık Medeniyet, 4, 32. [1]
   Gümüş, N., Yanıkkaya, H., Pabuççu, Y. U. (2018). How profitability differs between conventional and Islamic banks: A dynamic panel data approach. Pacific-Basin Finance Journal, 48, 99-111. [1]
   Günyüz, M. (2017). Türk yayıncılığının itibarını arttırıyoruz. Basın Yayın Dünyası, 7, 8-12 ss. [1]
   Günyüz, M. (2018). Children's publishing in Turkey in numbers. Publishing in Turkey [1]
   Günyüz, M. (2018). Kendi dilinden 10 başlıkta Melike Günyüz. Açık Medeniyet, 5, 34. [1]
   Günyüz, M. (2018). Okuma Kültürü Çalıştayı'nın hazırlıkları başladı. Basın Yayın Dünyası, 8, 6-8 ss. [1]
   Günyüz, M. (2018). Silk road between books and culture. Pekin Book Fair, 23 August 2018 [1]
   Güven, M., Güloğlu, B., Erdal, F. (2017). Do consumption behaviors converge?: A regional demand side analysis of convergence clubs. Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, (11), 71-88. [1]
   Hacıismailoğlu, Hülya. (2014). Belçika Flaman bölgesi siyasi partilerin çokkültürlülük programları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Halchenko, A. (2018). A woman at war... Açık Medeniyet, 5, 28. [1]
   Haliloğlu, N. (2017). Halide Edib in hampstead: representations of the occupier and the host. The British Empire and the Turkish Republic in the 20s and the 30s, Cambridge, April 2017. [1]
   Haliloğlu, N. (2017). Multiculturalism and revolutions in the caucasus: Ali and Nino. Açık Medeniyet, 1, 24. [1]