Toplam kayıt 436, listelenen: 170-189

   Künye Göre
   Faroqhi, S. (2017). A cultural history of the Ottomans: the imperial elite and its artefacts. Açık Kitap, 1, 3. [1]
   Faroqhi, S. (2017). Suraiya Faroqhi: 15-16 yaşından beri tarihçi olmak istiyordum. Açık Medeniyet, 1, 18-23. [1]
   Faroqhi, S. (2018). Making things to serve sultans, viziers and army commanders (1450-1800). The Medieval History Journal, 21(1), 1-31. [1]
   Faytre, Leonard. (2018). “Münazara” and the internal dimension of argumentation ethics : a translation and commentary on Ahmed Cevdet Pasha’s Adab-i Sedad in the light of Sufism and western argumentation theories = Münazara ve tartışma edebinin iç boyutu : Ahmed Cevdet Paşa’nın Adab-ı Sedad adlı eseri üzerinden tasavvuf ve batı tartışma teorileri ile mukayeseli bir inceleme. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ibn Haldun University, Alliance of Civilization Institute, İstanbul [1]
   Fiaz, N. (2017). How to balance security and liberties? Açık Medeniyet, 3, 39. [1]
   Fiaz, N. (2018). Growing up as a Muslim woman in the UK. Açık Medeniyet, 5, 28. [1]
   Gedik, E. (2018). Türkçeyi Türkçe konuşmak. Açık Medeniyet, 4, 27. [1]
   Genç İleri, Ş., Ulu, M. (2018). Sermaye hareketlerinin bankaların likidite ve kârlılıklarına etkisi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10 (18), 70-86. DOI: 10.14784/marufacd.460662 [1]
   Glaister, A. J., Karacay, G., Demirbağ, M., Tatoğlu, E. (2018). HRM and performance the role of talent management as a transmission mechanism in an emerging market context. Human Resource Management Journal, 28(1), 148-166. DOI: https://doi.org/10.1111/1748-8583.12170 [1]
   Golgeci, I., Gligor, D., Tatoglu, E. and Arda, O.A. (2019). A relational view of environmental performance: What role do environmental collaboration and cross-functional alignment play?, Journal of Business Research, 96, pp. 35-46. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.058 [1]
   Göçgün, M. (2018). 6461 sayılı Türkiye demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesi hakkında kanun sonrası TCDD’nin hukuki statüsü. 3. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Kasım 2018, Ankara. [1]
   Gölgeci, I., Karakas, F., & Tatoglu, E. (2019). Understanding demand and supply paradoxes and their role in business-to-business firms. Industrial Marketing Management, Vol. 78, pp 169-180. DOI: https://doi.org/10.1016/J.INDMARMAN.2018.08.004 [1]
   Grine, F. Khezzar, O. (2017). Abdullah Şerit'in perspektifinden İbn Haldun'un siyaset düşüncesinin önemi ve eleştirisi. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(1), 69-92. [1]
   Gümrükçüoğlu, Y. B. (2017). Yeni İş Mahkemeleri Kanunu’nun getirdiği değişiklikler. Açık Medeniyet, 2, 12. [1]
   Gümrükçüoğlu, Y. B. (2018). Franz Kafka, hukuk ve edebiyat üzerine. Açık Medeniyet, 4, 32. [1]
   Gümüş, N., Yanıkkaya, H., Pabuççu, Y. U. (2018). How profitability differs between conventional and Islamic banks: A dynamic panel data approach. Pacific-Basin Finance Journal, 48, 99-111. [1]
   Günyüz, M. (2017). Türk yayıncılığının itibarını arttırıyoruz. Basın Yayın Dünyası, 7, 8-12 ss. [1]
   Günyüz, M. (2018). Children's publishing in Turkey in numbers. Publishing in Turkey [1]
   Günyüz, M. (2018). Kendi dilinden 10 başlıkta Melike Günyüz. Açık Medeniyet, 5, 34. [1]
   Günyüz, M. (2018). Okuma Kültürü Çalıştayı'nın hazırlıkları başladı. Basın Yayın Dünyası, 8, 6-8 ss. [1]