İHÜ Kurumsal Akademik Arşiv Erişim Haritası


Now showing items 189-208 of 528

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Efe, A., Özay, M. ve Saltık, E. (2018). Basiret ve direniş: Basiret Gazetesinde Açe’deki Hollanda Savaşı’nın (1873-1904) ilk iki yılını ele alan metinlere dair sosyolojik bir inceleme. İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları. [1]
   El-Moursi, Mohamed. (2017). Arab nationalism in the twentieth century: from triumph to despair. Insight Turkey, 19(4), pp.206-209. [1]
   El-moursi, Mohamed. (2018). The phenomenon of religion according to Ab? al-Hasan al- ?Amir? (D. 381/ 992). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ibn Haldun University, Alliance of Civilization Institute, İstanbul [1]
   Eligaza, R. S., Alvarez, I. S. (2016). Towards the decolonization of social thought in Latin America: the ways of Ibn Khaldun. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(1), ss. 173-186. [1]
   Elizaga, R. S., Alvarez, I. S. (2016). Latin Amerika’da sosyal düşüncenin dekolonizasyonuna doğru: İbn Haldun yöntemleri. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(1), ss. 161-172. [1]
   Emin, Asuman. (2017). Mısır siyasetinde Vefd Partisi (1918-1952). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Erceylan, E. (2017) Arabic into Latin: 10th - 12th centuries translations in Europe. (Unpublished master's thesis). Ibn Haldun University Civilization Alliance Institute, İstanbul. [1]
   Erdoğan, R. T. (2017). Medeniyet birikimiyle irtibatını koparan bir ülke fikrî kuraklığa maruz kalır. 1. Medeniyetler Şurası, 20-22 Ekim 2017. İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi. [1]
   Erdoğan, R. T. (2017). Medeniyet konusunda fikri olmayan taklide teslim olmak zorundadır. 1. Medeniyetler Şurası, 20-22 Ekim 2017, İstanbul : İbn Haldun Üniversitesi. [1]
   Erik Ringmar (2019) Muslim calls to prayer in the Swedish welfare state. The Review of Faith & International Affairs, 17(1), pp.104-116. DOI: https://doi.org/10.1080/15570274.2019.1570763 [1]
   Erkoç Baydar, T. (2018). Ölme hakkı: Fritz Jahr ve İslam Hukuku açısından mukayeseli bir yaklaşım. Darulfunun İlahiyat, 29(2), 269-286. https://dx.doi.org/10.26650/di.2018.29.2.0035. [1]
   Erol, Ö. F. (2019). Cumhurbaşkanlığı düzenlemelerinin yargısal denetimi. Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyumu, 30 Kasım 2018, İstanbul. [1]
   Erol, Ö. F. (2019). New public demands in urban transportation: Uber effects on taxi regulation in Turkey. International Conference on Law & Society (ICLAS), 6 April 2019, Istanbul, Turkey. [1]
   Ervural, B. Ç., Zaim, S., Demirel, Ö. F., Aydın, Z., Delen, D. (2018). An ANP and fuzzy TOPSIS-based SWOT analysis for Turkey’s energy planning. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 82, Part I, pp.1538-1550. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.06.095 [1]
   Eskandari, Z., Kazdal, F., Bahadori, F., Ebrahimi, N. (2018). Quality-by-design model in optimization of PEG-PLGA nano micelles for targeted cancer therapy. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 48, pp. 393-402. http://dx.doi.org/10.1016/j.jddst.2018.10.009 [1]
   Faroqhi, S. (2017). A cultural history of the Ottomans: the imperial elite and its artefacts. Açık Kitap, 1, 3. [1]
   Faroqhi, S. (2017). Suraiya Faroqhi: 15-16 yaşından beri tarihçi olmak istiyordum. Açık Medeniyet, 1, 18-23. [1]
   Faroqhi, S. (2018). Making things to serve sultans, viziers and army commanders (1450-1800). The Medieval History Journal, 21(1), 1-31. [1]
   Faytre, Leonard. (2018). “Münazara” and the internal dimension of argumentation ethics : a translation and commentary on Ahmed Cevdet Pasha’s Adab-i Sedad in the light of Sufism and western argumentation theories = Münazara ve tartışma edebinin iç boyutu : Ahmed Cevdet Paşa’nın Adab-ı Sedad adlı eseri üzerinden tasavvuf ve batı tartışma teorileri ile mukayeseli bir inceleme. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ibn Haldun University, Alliance of Civilization Institute, İstanbul [1]
   Fiaz, N. (2017). How to balance security and liberties? Açık Medeniyet, 3, 39. [1]