Toplam kayıt 436, listelenen: 127-146

   Künye Göre
   Demirbaş A. (2019). Tüketici Hukuku açısından karşılaştırmalı reklamlar. III. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 8-10 Mart 2019, Adana. [1]
   Demirbaş, A. (2018). Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi bakımından boşanmada birlik ilkesi. Özel Hukukun Güncel Meseleleri Sempozyumu-I (Türk Medeni Hukukunda Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri), 18 Nisan 2018. Kayseri, Türkiye. [1]
   Demirbaş, A. (2018). Güncel tartışmalarla yoksulluk nafakası. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(2), ss. 219-235. [1]
   Demirbaş, A. (2018). Güncel tartışmalarla yoksulluk nafakası. PESA, ICPESS, 26-29 Ekim 2018, Niğde, Turkey. [1]
   Demirbaş, A. (2018). Nüfus hizmetleri kanununda dikkat çeken değişiklikler. Açık Medeniyet, 5, 17. [1]
   Demirbaş, A. (2018). Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan son değişiklikler. International Congress on Political, Economic and Social Studies, 28 June 2018, Venedik, İtalya. [1]
   Demirbaş, A. (2018). Telif hukukunda internet linki ve Avrupa Adalet Mahkemesi’nin Svensson ve Bestwater kararları. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), ss. 169-186. [1]
   Demirel, S. (2017). Modern criticism of the sahabah: an appraisal. Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 22(1), 65-83. [1]
   Dinçer, D. (2017). Dehşet Yönetimi Kuramı’nda yaşam ve ölüm. İçinde A.K. Çüçen (Ed.), Yaşam ve ölüm felsefesi (s. 570-582). Bursa: Sentez Yayıncılık. [1]
   Dinçer, D. (2017). Sadakat ya da “sıdkı bütün” olmak üzerine. Açık Medeniyet, 2, 32. [1]
   Dinçer, D. (2017). Sadakat, sorumluluk ve bağban olmak. Açık Medeniyet, 3, 49. [1]
   Dinçer, D. (2018). Sadakat, “edep çemberi” ve “can terbiyesi”. Açık Medeniyet, 5, 12. [1]
   Dinçer, D., Eksi, H., Aron, A. (2018). Two new scales in the field of couples and marriage counseling: The inclusion of other in the self scale and Turkish self-change in romantic relationships scale. SHS Web of Conferences, 48, 1-7. https://doi.org/10.1051/shsconf/20184801053 [1]
   Dinçer, Duygu. (2018). Sevgimin yüksek şiir diliyle ifadesi: Mevlânâ ve "Varlığım Bağı" olarak sevgi. Kök Şiir Sanatı Dergisi, 1, 36-39 ss. [1]
   Dinçer. Duygu (2018). Kürk Mantolu Madonna’da aşk, bağlanma ve toplumsal cinsiyet. Hece Aylık Edebiyat Dergisi, 22 (253), 652-667 ss. [1]
   Doğan, İ. (2017). Asabiyet kuramının sosyolojik söylemi ve İslam dünyası ya da “İbn Haldun bir bilinçsizlik teorisyeni midir?”. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(1), 105-122. [1]
   Doğan, M. B. (2017). Batıda islamlaşma karşıtı counterjihad hareketi ve islamlaşmayla ilgili dini terminolojiyi kullanımları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul. [1]
   Doko, E. (2018). Çağdaş nörobilim ve dini tecrübe: Nöroteolojik tezler bir zihinsel durum olan tanrı inancını yanlışlayabilir mi?. MetaZihin: Yapay Zeka ve Zihin Felsefesi Dergisi, 1(2), 211-226. [1]
   Doko, E. (2018). Kalam Cosmological Argument and the Modern Science. Kader, 16(1), 1-13. [1]
   Doko, E. (2018). Modern fizik açısından Ateizmin eleştirisi. Uluslararası İslam Düşüncesinde Ataizm Eleştirisi Sempozyumu, Siirt Üniversitesi, 21-23 Eylül 2018 [1]