Toplam kayıt 386, listelenen: 40-59

   Künye Göre
   Babacan, M. E. (2017). İnsanlığın hafızasına ne oldu?. Açık Medeniyet, 1, 15. [1]
   Bal, P. N. (2017). Üstün zekâlı ergenlerde empati becerisi. Açık Medeniyet, 2, 26. [1]
   Bal, P. N. (2018). Alanda çalışan akademisyenlerin farkı. Açık Medeniyet, 4, 28. [1]
   Bal, P. N., Bilge, Y. (2017). The effect of group counseling program on dealing with school exhaustion of 7th grade students. Journal of Education and Practice, 24(8), 72-81. [1]
   Bal, P. N., Ceritli, U. (2017). Lise öğrencilerinde bağlanma stillerinin problemli internet kullanımına etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 50(10), 475-483. [1]
   Baran, T. (2017). İbn Haldun’un Mukaddime'sinden pazar bölümlendirme stratejilerine bakış. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(1), ss. 41-53. [1]
   Baran, T. (2017). Market segmentation strategies from Muqaddimah of Ibn Khaldun. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(1), ss. 55-67. [1]
   Bayraklı, E., Farid, H. ve Faytre, L. (2018). Engineering a European Islam: an analysis of attempts to domesticate European Muslims in Austria, France, and Germany. Insight Turkey, 20(3), pp. 131-156. http://dx.doi.org/10.25253/99.2018203.08 [1]
   Baysan, İ. V. (2017). Kararın arkasına ne var? Açık Medeniyet, 3, 18. [1]
   Baysan, İ. V. (2017). Suri̇ye-Irak-İran üçgeni̇nde Türki̇ye jeopoli̇ti̇ği̇. Açık Medeniyet, 1, 27. [1]
   Berktay, H. (2017). A little learning is a dangerous thing. Açık Medeniyet, 1, 16. [1]
   Berktay, H. (2017). Akıntıya sürüklenecek değilim. Açık Medeniyet, 3, 44-48. [1]
   Berktay, H. (2018). Empire vs nation, despair vs hope at Gallipoli. Açık Medeniyet, 5, 7. [1]
   Berktay, Halil. (2018). Solcu olmak ayrıcalıklı bir şey değil!. Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi, 42, 08-13 ss. [1]
   Bilal, M. S. (2018). Religious legitimacy or political expediency?: The jurisprudential foundations of human rights protection in the late Ottoman constitutional documents. (Unpublished master's thesis). Ibn Haldun University Alliance of Civilizations Institute, Istanbul. [1]
   Bouguerra, A., Mellahi, K. Glaister, K., Tatoglu, E. (2017). Developing potential and realized ACAP: The role of market sensing and responsiveness. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, Vol. 2017, Issue 1, p1-37 [1]
   Brehmer, Marian. (2018). “Sitting onto the soul” - inner experiences of modern Iranians with sufi poetry. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ibn Haldun University, Alliance of Civilization Institute, İstanbul [1]
   Bulut, Firdevs. (2016). Bilimsel bir söylem formu olarak temsil : Mandeville’in arılar masalı üzerine bir inceleme = Fable genre as a form of scientific discourse : a discussion on Mandeville's the fable of the bees. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Bulut, S. (2017). İstanbul’un göz bebeği Aynur. Açık Medeniyet, 2, 13. [1]
   Bulut, S. (2018). Boşanmış babaların çocuklarıyla ilişkileri ve buna etki eden faktörler. Turkish Studies, 13(3), 181-194. [1]