Toplam kayıt 436, listelenen: 53-72

   Künye Göre
   Babacan, M. E. (2017). İnsanlığın hafızasına ne oldu?. Açık Medeniyet, 1, 15. [1]
   Bal, P. N. (2017). Üstün zekâlı ergenlerde empati becerisi. Açık Medeniyet, 2, 26. [1]
   Bal, P. N. (2018). Alanda çalışan akademisyenlerin farkı. Açık Medeniyet, 4, 28. [1]
   Bal, P. N., Bilge, Y. (2017). The effect of group counseling program on dealing with school exhaustion of 7th grade students. Journal of Education and Practice, 24(8), 72-81. [1]
   Bal, P. N., Ceritli, U. (2017). Lise öğrencilerinde bağlanma stillerinin problemli internet kullanımına etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 50(10), 475-483. [1]
   Baran, T. (2017). İbn Haldun’un Mukaddime'sinden pazar bölümlendirme stratejilerine bakış. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(1), ss. 41-53. [1]
   Baran, T. (2017). Market segmentation strategies from Muqaddimah of Ibn Khaldun. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(1), ss. 55-67. [1]
   Bayraklı, E., Farid, H. ve Faytre, L. (2018). Engineering a European Islam: an analysis of attempts to domesticate European Muslims in Austria, France, and Germany. Insight Turkey, 20(3), pp. 131-156. http://dx.doi.org/10.25253/99.2018203.08 [1]
   Baysan, İ. V. (2017). Kararın arkasına ne var? Açık Medeniyet, 3, 18. [1]
   Baysan, İ. V. (2017). Suri̇ye-Irak-İran üçgeni̇nde Türki̇ye jeopoli̇ti̇ği̇. Açık Medeniyet, 1, 27. [1]
   Berktay, H. (2017). A little learning is a dangerous thing. Açık Medeniyet, 1, 16. [1]
   Berktay, H. (2017). Akıntıya sürüklenecek değilim. Açık Medeniyet, 3, 44-48. [1]
   Berktay, H. (2018). Empire vs nation, despair vs hope at Gallipoli. Açık Medeniyet, 5, 7. [1]
   Berktay, H. (2019). Bir zamanlar Rusya'da. N. Berktay, Z. Avcı, F. Artunkal, M. Işın, J. Sykes, H. Yalın (Çev.), Rus Avangardı: Sanat ve tasarımla geleceği düşlemek içinde (17-23. ss.). İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi. [1]
   Berktay, H. (2019). Once upon a time in Russia. In N. Berktay, Z. Avcı, F. Artunkal, M. Işın, J. Sykes, H. Yalın (Trans.), The Russian avant-garde: Dreaming the future through art and design (17-23. pp.). İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi. [1]
   Berktay, Halil. (2018). Solcu olmak ayrıcalıklı bir şey değil!. Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi, 42, 08-13 ss. [1]
   Beyca, Ö. F., Ervural, B. Ç., Tatoğlu, E., Özuyar, P. G., Zaim, S. (2019). Using machine learning tools for forecasting natural gas consumption in the province of Istanbul. Energy Economics, 80, pp. 937-949. [1]
   Bilal, M. S. (2018). Religious legitimacy or political expediency?: The jurisprudential foundations of human rights protection in the late Ottoman constitutional documents. (Unpublished master's thesis). Ibn Haldun University Alliance of Civilizations Institute, Istanbul. [1]
   Bilal, T. (2017). Arap Baharı: İbn Haldun’un “Asabiyet” teorisini yeniden düşünmek. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(2), 139-144. [1]
   Bilal, T. (2017). The Arab Spring: Remembering Ibn Khaldun’s notion of “Asabiyah”. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(2), 145-150. [1]