Toplam kayıt 436, listelenen: 1-20

   Künye Göre
   Abaoğlu, E. (2016). On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı tarihyazımında kadın görünürlükleri : Tarih-i Cevdet ve Tezakir Örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Abdel Halim, A. (2014). Çevrimiçi İslami Aktivizm : Gezi sonrası İstanbul’unda üniversiteli kız öğrencilerin sosyal medya kullanımı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Adnane, S. (2017). İbn Haldun’un gözünden Arap Baharı. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(2), 123-130. [1]
   Adnane, S. (2017). The Arab Spring through the lenses of Ibn Khaldun. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(2), 131-138. [1]
   Ahmad, Z., Ahmad, N., Abdulah, H. (2016).Ibn Khaldun on Urban Planning: A Contemporary Reading of the Muqaddima. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(2), 315-330. [1]
   Ahmad, Z., Ahmad, N., Abdullah, H. (2016). İbn Haldun’da şehir planlaması: Mukaddime’nin güncel bir okuması. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(2), 299-314. [1]
   Aktar, M. (2017). The IHU writing center: we help get the writer’s creative and critical energies flowing. Açık Medeniyet, 3, 53. [1]
   Al Masud, M. I., & Kutlu, L. (2018). US bank efficiency and FED activity. Economics Bulletin, 38(4), pp. 2047-2059. [1]
   Alegöz, H. İ. (2017). Somali'nin geleceğinde Türkiye faktörü. Anadolu Ajansı, 1-4. [1]
   Alegöz, H. İ. (2017). Somali'nin zorlu 'devletleşme' süreci. Anadolu Ajansı, 1-3. [1]
   Alegöz, H. İ. (2017). Somali’nin devletleşme çabaları yolunda İbn Haldun’u hatırlamak. Açık Medeniyet, 1, 12. [1]
   Alegöz, Halil İbrahim. (2013). Uluslararası ilişkilerde insani diplomasinin rolü : Türkiye-Somali örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul [1]
   Alexeev, I. (2017). Between Ibn Khaldun and Ibn Tamiyya: Islamic Socio-Political Ideal and Dynastic Autocracy (Reflections on the Tide of “Arab Spring”). İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(2), 171-184. [1]
   Altun, F. (2018). Laying the cornerstone for a new Turkey: The June 24 elections. Insight Turkey, 20(3), 89-102. http://dx.doi.org/10.25253/99.2018203.06 [1]
   Altun, F. (2018). Terörün kökenleri ve mücadele yolları. Açık Kitap, 4, 8-9. [1]
   Altun, F. (2018). “Türkiye her şeye rağmen AB ile yeni bir sayfa açabilir”. Açık Medeniyet, 4, 3. [1]
   Altundağ, Y., Bulut, S. (2017). Aday sınıf öğretmenlerinde problemli akıllı telefon kullanımının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1670-1682. [1]
   Altundağ, Y., Bulut, S. (2019). The effect of solution-focused brief counseling on reducing test anxiety. Avances en Psicología Latinoamericana, 37(1), pp. 1-11. [1]
   Altıntaş, İ. (2017). Revivalist discourse in modern hinduism: a socio-religious study of the ramakrishna movement. (Unpublished master's thesis). Ibn Haldun University Civilization Alliance Institute, İstanbul. [1]
   Aras, R. (2017). Siyasal şiddet, terör ve ailenin korunması. Sosyal Politikalar: Kurumlar ve Bireyler, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Politikalar Çalıştayı, 23 Aralık 2017, İstanbul. [1]