Toplam kayıt 386, listelenen: 1-20

   Künye Göre
   Abaoğlu, E. (2016). On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı tarihyazımında kadın görünürlükleri : Tarih-i Cevdet ve Tezakir Örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Abdel Halim, A. (2014). Çevrimiçi İslami Aktivizm : Gezi sonrası İstanbul’unda üniversiteli kız öğrencilerin sosyal medya kullanımı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Ahmad, Z., Ahmad, N., Abdulah, H. (2016).Ibn Khaldun on Urban Planning: A Contemporary Reading of the Muqaddima. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(2), 315-330. [1]
   Ahmad, Z., Ahmad, N., Abdullah, H. (2016). İbn Haldun’da şehir planlaması: Mukaddime’nin güncel bir okuması. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(2), 299-314. [1]
   Aktar, M. (2017). The IHU writing center: we help get the writer’s creative and critical energies flowing. Açık Medeniyet, 3, 53. [1]
   Alegöz, H. İ. (2017). Somali'nin geleceğinde Türkiye faktörü. Anadolu Ajansı, 1-4. [1]
   Alegöz, H. İ. (2017). Somali'nin zorlu 'devletleşme' süreci. Anadolu Ajansı, 1-3. [1]
   Alegöz, H. İ. (2017). Somali’nin devletleşme çabaları yolunda İbn Haldun’u hatırlamak. Açık Medeniyet, 1, 12. [1]
   Alegöz, Halil İbrahim. (2013). Uluslararası ilişkilerde insani diplomasinin rolü : Türkiye-Somali örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul [1]
   Altun, F. (2018). Laying the cornerstone for a new Turkey: The June 24 elections. Insight Turkey, 20(3), 89-102. http://dx.doi.org/10.25253/99.2018203.06 [1]
   Altun, F. (2018). Terörün kökenleri ve mücadele yolları. Açık Kitap, 4, 8-9. [1]
   Altun, F. (2018). “Türkiye her şeye rağmen AB ile yeni bir sayfa açabilir”. Açık Medeniyet, 4, 3. [1]
   Altundağ, Y., Bulut, S. (2017). Aday sınıf öğretmenlerinde problemli akıllı telefon kullanımının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1670-1682. [1]
   Altıntaş, İ. (2017). Revivalist discourse in modern hinduism: a socio-religious study of the ramakrishna movement. (Unpublished master's thesis). Ibn Haldun University Civilization Alliance Institute, İstanbul. [1]
   Aras, R. (2017). Siyasal şiddet, terör ve ailenin korunması. Sosyal Politikalar: Kurumlar ve Bireyler, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Politikalar Çalıştayı, 23 Aralık 2017, İstanbul. [1]
   Aras, R. (2017). The politics of religion and secularism: marginalization of Muslim subject as the other in the era of single-party rule in Turkey. Civilizations Forum, October 20-22, Ibn Haldun University, Istanbul. [1]
   Aras, R. (2017). The Wall: (dis)continuities of the state making practices on the Turkish-Syrian border, The American Anthropological Association Annual Meeting, November 29-December 3, Washington DC., USA. [1]
   Aras, R. (2017). Türkiye’nin toplumsal hafızası SÖZMER ile canlanacak. Açık Medeniyet, 2, 27. [1]
   Aras, R. (2018). Naqshbandi Sufis and their conception of place, Time and Fear on the Turkish-Syrian Border and Borderland. Middle Eastern Studies. https://doi.org/10.1080/00263206.2018.1508456 [1]
   Arda O.A., Bayraktar E., Tatoglu E. (2018). How do integrated quality and environmental management practices affect firm performance? Mediating roles of quality performance and environmental proactivity. Business Strategy and the Environment. pp.1–15. https://doi.org/10.1002/bse.2190 [1]