Toplam kayıt 386, listelenen: 21-40

   Künye Göre
   Arda, Ö.A., Delen, D., Tatoğlu, E., Zaim, S. (2017). An analytic approach to assessing organizational citizenship behavior. Decision Support Systems, 103, 9-23. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.dss.2017.08.004 [1]
   Arif, S. (2018). Ghazali's personality theory : a study on the importance of humility in early childhood. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ibn Haldun University, Alliance of Civilization Institute, İstanbul [1]
   Arslan, M. (2018). A comparison of medieval ahi brotherhood of anatolia and catholic social teaching. Presented in European Business Ethics Network, Annual Conference 2018, Tilburg, The Nederlands. [1]
   Arslan, M. (2018). The work ethic and Ahi tradition of Turkey. İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları. [1]
   Arslan, M., Demirel, H., Arslan Kök, H. (2018). Transforming de rivera’s peace culture model into workplace: a theoretical analysis. Journal of Global Responsibility, 1-29. [1]
   Ataman, Semiha Muhterem. (2015). Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sindeki çokkültürlülük yansımaları : Biladüşşam. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Atar, Yavuz. (2017). Kuvvetler ayrılığı yeni sistemde daha belirginleşiyor. Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi, 33, 22-26 ss. [1]
   Avcı, B. (2017). Atinalı Mühtedi Mehmed. In D. Thomas, J. Chesworth (Eds.), Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History: Ottoman and Safavid Empires (1600-1700), Volume 10, (168-171 pp.). Leiden: Brill Academic Publishers. [1]
   Avcı, B. (2017). Derviş Mehmed. In D. Thomas, J. Chesworth (Eds.), Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History: Ottoman and Safavid Empires (1600-1700), Volume 10, (86-89 pp.) Leiden: Brill Academic Publishers. [1]
   Avcı, B. (2018). Abdülehad Dâvûd'un İncil ve Salîb adlı eserinde İncil'e yaklaşımı. 4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 3 Mayıs, Alanya, Antalya. [1]
   Avcı, B. (2018). Comparative theology and scriptural reasoning: A Muslim’s approach to interreligious learning. Religions 9 (10), p. 1-14.. [1]
   Avcı, B. (2018). Comparative theology: an alternative to religious studies or theology of religions? Religions, 9(3), 1-9. [1]
   Avcı, B. (2018). Mukayeseli teoloji ve kutsal metinle akletme: İki güncel dinlerarası öğrenme modeli (Comparative theology and scriptural reasoning: Two contemporary modes of interreligious learning). International Congress on Political, Economic and Social Studies, 28 Haziran 2018, Venedik, İtalya. [1]
   Avcı, B., Yanık, M., Uysal, B., Kuşakçı, S. (2018). Postmodern darbenin kapanmayan yaraları. Açık Medeniyet, 4, 22-23. [1]
   Aybakan, B. (2017). Fıkhın Aristo'su olmak. Nihayet, (35), 44-47. [1]
   Aybakan, B. (2018). İmam Şafii: hayatı, ilmi, kişiliği ve yaşadığı dönem. İmam Şâfiî Paneli, 12-55. [1]
   Aydıner, A. S., Bayraktar, E., Tatoğlu, E. (2017). The impact of information system capabilities on firm performance: A serial multiple mediating model. Organizational Communication & Information Systems. [1]
   Aydıner, A. S., Tatoğlu, E., Bayraktar, E., Zaim, S., Delen, D. (2019). Business analytics and firm performance: The mediating role of business process performance. Journal of Business Research, 96, pp. 228-237. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.028 [1]
   Ayvaz, B., Kuşakçı, A. O., Öztürk, F. Sırakaya, M. (2018). Biyodizel tedarik zinciri ağ tasarımı için çok amaçlı karma tam sayılı doğrusal programlama modeli önerisi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(4), 55-70. [1]
   Babacan, M. E. (2017). İnsanlığın hafızasına ne oldu?. Açık Medeniyet, 1, 15. [1]